Skandia

Prudential Financial Inc.(US) förvärv av American Skandia genomfört

Pressmeddelande   •   Maj 01, 2003 00:00 CEST

Den 20 december 2002 offentliggjordes att Prudential Financial Inc.(US) förvärvar American Skandia. Transaktionen har nu genomförts sedan alla erforderliga myndighetstillstånd erhållits. Prudentials förvärv av American Skandia genomfördes den 1 maj 2003.

Transaktionen
I transaktionen värderas American Skandia till 1 196 MUSD, varav den kontanta köpeskillingen utgör 1 161 MUSD. Merparten av likviden kommer att användas för att återbetala externa lån. Skandias externa upplåning uppgick per den 31 december 2002 till 9,6 miljarder SEK. Transaktionen medförde en negativ resultatpåverkan för Skandia på 4,4 miljarder SEK, som i sin helhet belastade resultatet under 2002.

Garantiåtaganden
Avtalet avseende transaktionen innehåller sedvanliga garantiåtaganden som är begränsade till tid och belopp. Det maximala ackumulerade garantibeloppet är begränsat till 1 miljard dollar. Garantiåtagandena avser bl. a domstolsprocesser. American Skandia är för närvarande instämt i en s.k. class action. Skandias bedömning, vilken delas av externa jurister, är att denna är ogrundad.

Eventuella frågor:
Ulf Spång, 1:e vVD, 070-6642905
Odd Eiken, vVD Strategi & Kommunikation telefon 08-788 2880