PSI Spelinvest AB

PSI Spelinvest AB (publ): Delårsrapport 1 juli 2006

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2007 08:00 CEST

Jan-juni 2007
- Nettoomsättning i koncernen ökade med ca 144 % till 5 040 tkr (2 065 tkr).

- Resultat efter skatt i koncernen uppgick till -8 554 (-5 906 tkr) varav ca
450 tkr var noteringskostnader.

- Resultat per aktie före utspädning uppgick till – 0,14 kr (-0,13 kr).

- PSI Spelinvest AB (publ)2 aktie listades på handelsplatsen First North i samband med att bolaget genomförde en publik nyemission som inbringade drygt 17 000 tkr före emissionskostnader om ca 2 500 tkr.

- Ett besparingsprogram i moderbolaget är under genomförande vilket på årsbasis beräknas ge en positiv resultatpåverkan på 6 000 tkr.

- Spelverksamheterna minbingo.com och erik123.com lanserades.

Juli 2006 - juni 2007- Nettoomsättning i koncernen ökade med ca 345 % till 9 245 tkr (2 065 tkr).

- Resultat efter skatt i koncernen uppgick till – 16 411 tkr (- 6 963 tkr) varav ca 450 tkr var noteringskostnader.

- Resultat per aktie före utspädning uppgick till–0,29 kr (–0,21 kr).


”Bolaget har idag en bra plattform för att gå in i nästa fas. Genom PSI Spelinvests effektiviseringsprogram kan resurser frigöras för offensiva offensiva satsningar
från vårt driftbolag, PSI Holdings Ltd på Malta. Vi har därigenom skapat goda förutsättningar till att bli en lönsam företagsgrupp”, säger Bengt Jönsson
styrelseordförande PSI Spelinvest AB.

Som ett led i effektiviseringsprogrammet förändrades VD rollen för PSI Spelinvest AB vilket inneburit att tidigare VD Per Ericsson lämnat sitt uppdrag efter periodens
slut. Anders Rabbe, CFO, har gått in som tillförordnad VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Rabbe, CFO, tf VD, 031 - 756 89 11 eller 0733 - 44 11 37
Bengt Jönsson, styrelseordförande, 08 - 518 000 10, eller 0706 - 58 12 58

www.psispelinvest.com

1 PSI Spelinvest AB (publ) har ändrat räkenskapsår till kalenderår vilket innebär en förlängning av
innevarande räkenskapsår med 6 månader, till 2007-12-31

2 PSI Spelinvest AB (publ), benämns även som PSI Spelinvest, PSI AB, PSI och Moderbolag

PSI Spelinvest är en företagsgrupp som investerar i och utvecklar internetbaserade spelbolag. Bolagen förädlas genom att kunskap och kapital tillförs samt genom att synergier tas fram mellan bolagen - ett växthus i spelvärlden. Bland innehaven finns bingosajten minbingo.com, pokersajterna erik123.com, 66poker.com och wasapoker.com, supportbolaget iwanthelp.com och marknadsförningsbolaget partybux.com samt väderspelkonceptet hagelodis.se. Bolaget bildades hösten 2005 av erfarna spelare och affärsmän som ser stora affärsmöjligheter i den internetbaserade spelbranschen. Bolaget är noterat på First North.

Läs delårsrapporten i medföljande PDF-dokument.