Kommunförbundet Västernorrland

/psykbryt – satsning som ska hjälpa barn och unga som mår dåligt att snabbt hitta rätt hjälp

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2013 21:32 CET

/psykbryt – bryt den psykiska ohälsan: För unga som mår dåligt är det vik­tigt att få rätt hjälp, men ibland kan det vara svårt för dem och deras anhöriga att veta vilken hjälp de kan få. Nu har därför Västernorrlands kommuner tillsammans med landstinget samlat all information om den hjälp som samhället kan erbjuda på en och samma plats under beteckningen /psykbryt på sina hemsidor.

-  Syftet är såklart att barn, unga och deras anhöriga snabbt ska hitta rätt kontakt när själen mår dåligt, säger Ingeborg Wiksten, ordförande i landstingets Folkhälso- primärvårds- och tandvårdsnämnd och vice ordförande i SocialKoLa, landstingets och kommunernas politiska samverkansorgan. 

Alla kontakter på samma sida

All hjälp som sam­häl­let kan er­bju­da, bå­de från sko­la, so­ci­al­tjänst, häl­so- och sjuk­vård samt fri­vil­lig­or­ga­ni­sa­tio­ner samsas nu på ett och samma ställe på kommunernas och landstingets hemsidor under beteckningen /psykbryt.

Det kan vara många olika saker som gör att man mår dåligt.  Det kan handla om relationsproblem i familjen, missbruk, andra sociala och ekonomiska svårigheter, depression, ilska och utbrott eller problem i skolan.

-  Oavsett varför man mår dåligt vill vi på det här sättet underlätta för barn, unga och deras anhöriga att snabbt hitta vilken hjälp man kan få, säger Jan-Olov Häggström, ordförande i Humanistiska nämnden i Örnsköldsviks kommun och ordförande i SocialKoLa.

I kommande tidning Liv & Hälsa, som ges ut av Landstinget, kan allmänheten läsa mer om webbsidan kring psykisk ohälsa.

Kontaktpersoner

Kommunförbundet - Mattias Gillow, 070-282 00 35, mattias.gillow@kfvn.se
Landstinget - Ann-Charlotte Näsman, 073-270 40 62, ann-charlotte.nasman@lvn.se

Länkar till websidorna

www.harnosand.se/psykbryt

www.sundsvall.se/psykbryt

www.kramfors.se/psykbryt

www.timra.se/psykbryt

www.lvn.se/psykbryt

www.ange.se/psykbryt

www.solleftea.se/omsorghjalp/psykiskohalsa/barnochunga .4.383c8aa13f75620967136.html

http://www.ornskoldsvik.se/psykbryt