Sveriges Psykologförbund / Psykologförbundet

Psykiatri på gränsen - seminarium i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 12:13 CEST

Två grannkommuner, Kongsvinger i Norge och Arvika i Sverige, på var sin sida gränsen och med liknande befolkningsstruktur. Ändå är omhändertagandet av invånare med psykisk ohälsa så markant olika. Och vi måste erkänna. Det blir 1-0 till Norge och Kongsvinger!
Psykisk ohälsa är numera
det som leder till flest sjukskrivningar i Sverige. Av alla som är sjukskrivna nu har 40 procent en psykisk diagnos och andelen ökar hela tiden. Men omhändertagandet av patienterna verkar inte ha hunnit med. Vi har jämfört omhändertagandet av invånare med psykisk ohälsa i två liknande kommuner i Sverige och i Norge, på var sin sida av gränsen.

I norska Kongsvinger finns 15 slutenvårdsplatser mot 0 i Arvika. 15 psykologer, mot 1 psykolog. I Norge finns tillgång till psykologisk behandling i hela vårdkedjan, medan invånare i Sverige nästan enbart erbjuds psykologisk behandling i den öppna psykiatriska vården. Såväl primärvård som slutenvård har mycket begränsad tillgång till psykologer. Norska psykologer har också, till skillnad från de svenska, befogenhet att skriva intyg för tvångsvård och man prövar nu att psykologer utfärdar sjukintyg.

Är den psykiatriska vården bättre i Norge? Leder en god tillgång till psykologisk behandling till ett bättre omhändertagande av patienten? Vad i den norska modellen skulle kunna överföras till Sverige? Finns det några hinder? Dessa är några av de frågor vi diskuterar vi i vårt seminarium.

När: Tisdag 2 juli kl 13 - 14

Var: Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1, Visby

Medverkande:

Anders Printz, Psykiatrisamordnare, Socialdepartementet.

Ing-Marie Wieselgren, Psykiatrisamordnare, SKL.

Jimmie Trevett, Ordförande, RSMH.

Helene Öberg, Sjukvårdspolitisk talesperson, Miljöpartiet.

Torunn Engloo, Specialistpsykolog.