Tedestrand coaching AB

Psykiatrin - ständigt ifrågasatt!

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2012 13:45 CET

Ständigt ifrågasatt, ständigt behövd, skriver Västerbottens-Kuriren om psykiatrin; http://www.vk.se/726510/standigt-ifragasatt-standigt-behovd

Kritiken mot psykiatri, missbruksvård och annat som försöker lösa komplicerade livsproblem är massiv. Många klagar, många känner vanmakt och hopplöshet, men ingen har någon idé eller lösning på hur dessa problem ska lösas.

Gudrun Schyman, psykologer, forskare och senast Björn Fries och Björn Johnson som skriker i högan sky utan att kunna ge ett enda nytt/vettigt förslag som kan ändra på rådande situationen. Det är inte lätt att se den lösning som krävs eftersom lösningen hittills inte varit uppfunnen inom dessa områden.

Man skriker högt om mer resurser - resurserna satsas felaktigt, mer mångfald, mer individuella lösningar, vilket motverkar den verkliga lösningen paradoxalt nog. Dessa åsikter och förslag på kontrproduktiva lösningar kommer aldrig att upphöra - eller hjälpa flertalet förrän något nytt uppenbarar sig som kan ge flertalet en möjlighet att både förstå problematiken och som bidrar till att lösa de komplexa problemen.

Den lösningen är för somm allt annat komplex som ska hanteras av människan en överblick - karta. Ingenting annat kan lösa dessa kompelxa problem för flertalet.

Kartor är inte metoder eller modeller. Kartor är helt enkelt en karta som man kan bära med sig - en överblick över hela processen där man också kan se hur och i vilken ordning problemet måste lösas. Först då kommer någonting konstruktivt att ske inom detta misslyckade område.

Finns en hel del om detta att ta del av. Det är inga gissningar idag, det är fakta med stöd i naturlagar för all komplexitet som ska hanteras av människan.

Vetenskaplig utvärdering/kritisk granskning: http://tedestrandmetoden.se/media/4faa722fbb1ef.pdf

Mycket trovärdiga sakkunniga referenser: http://tedestrandmetoden.se/media/5065ce204e317.pdf

30 förklarande videos: http://www.youtube.com/user/Tedestrand/videos?view=0

60 förklarande pressmeddelanden: http://www.mynewsdesk.com/se/search?utf8=%E2%9C%93&query=tedestrand

Konkluderande intervjuresultat av klienter som styrker den vetenskapliga utvärderingen: http://tedestrandmetoden.se/#/page-20/

En utvärdering av många, som visar något som "gamla metoder" omöjligen kan uppvisa: http://www.mynewsdesk.com/se/view/pressrelease/tre-dagarsterapi-saa-upplevde-klienten-med-panikaangest-processen-805134

Trots att jag när som helst kan förmedla direktkontakt till klienter som med tydlighet kan bekräfta det jag visar!!

Trots att jag är beredd att visa i detalj hur det fungerar för vilken sakkunnig som helst, som vill - och kan göra skillnad!!

Trots allt detta så är reaktionerna obegripligt svaga och intetsägande. Vad är det som gör att i synnerhet sakkunniga väljer att hålla fast vid det som bevisligen inte fungerar bra alls utan är kontraproduktiva vid en närmare granskning.

Dom som lider och är på väg mot sin död pga. av svåra problem har inte råd att vänta på politiker och andra sakkunniga som först ska hävda sig själv i en process av avstängdhet.

Lyhördhet, att ödmjukt ta in det man inte riktigt kan förstå eftersom det hittills inte varit uppfunnet är nyckeln till stora förändringar som kommer att gynna flertalet.

Anders Tedestrand
TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235