Nordic School of Public Health NHV

Psykiatriprofessor Jouko Lönnqvist får Nordiska Folkhälsopriset 2011

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 17:33 CEST

Professor Jouko Lönnqvist uppmärksammas nu med Nordiska Folkhälsopriset för internationellt erkänd forskning om orsaker, utbredning samt prevention av psykisk ohälsa, i befolkningen och på individnivå.
– Speciellt betydelsefull har Jouko Lönnqvists verksamhet varit i formuleringen av världens första suicidpreventiva program vilket har efterföljts av flera europeiska länder och även på andra kontinenter, säger NHV:s styrelseordförande Mats Brommels.

Psykisk ohälsa är ett av de stora hoten mot folkhälsan. Nordiska ministerrådet och Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV vill med det nordiska folkhälsopriset uppmärksamma viktiga insatser för hälsa och välbefinnande i Norden. Priset delas ut i Vasa i Finland i dag.
– Lönnqvist är mest känd för sin framgångsrika och banbrytande forskning både på befolknings- och individnivå beträffande de vanligast förekommande sjukdomarna depression, alkoholmissbruk och psykoser som ett led i utarbetande av metoder för att för att förebygga självmord, säger Mats Brommels vidare.
– Vi behöver friska och aktiva barn och ungdomar i framtiden och det ska inte bara gälla några barn, utan alla barn, säger Lönnqvist som tidigare uppmärksammats med flera internationella utmärkelser.
Han har speciellt fokuserat sin forskning på depressiva störningar hos ungdomar
och unga vuxna, schizofreni samt alkohol och drogmissbruk kopplat till
självmord. Lönnqvists vetenskapliga produktion har en mycket stor bredd från
genetiska studier av grupper med psykisk ohälsa till kvalitativa studier av vad
socialt stöd innebär och attityder mot personer drabbade av psykisk sjukdom och psykiska problem.
Jouko Lönnqvist har ägnat huvuddelen av sin professionella gärning åt att bygga upp avdelningen för psykisk hälsa vid Finlands folkhälsoinstitut THL. Han har etablerat internationell forskning om psykiska problem samt deras utbredning och orsaker.
– Speciellt betydelsefull har Jouko Lönnqvists verksamhet varit i formuleringen av världens första suicidpreventiva program, vilket har efterföljts av flera europeiska länder och även på andra kontinenter säger Mats Brommels.
Som professor i psykiatri vid Helsingfors universitet har Lönnqvist fostrat flera generationer specialister som nu tar ansvar för mentalvårdsarbetet och psykiatrisk vård och omsorg i Finland. Den har genomgått stora förändringar och forskningen visar att den i ett nordiskt perspektiv i dag fungerar väl.
Med priset uppmärksammar Nordiska ministerrådet och NHV en individ, organisation eller institution som gör viktiga insatser för förbättrad folkhälsa i Norden.

Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV, utbildar inom folkhälsovetenskap upp till doktorsnivå. Kursutbudet är omfattande och lägger grunden för examinering för diplom, master- eller doktorsexamen. Utbildningen är finansierad av myndigheterna i de nordiska länderna via huvudmannen Nordiska Ministerrådet, NMR.