Conductive

Psykiatrisymposium 2012 - 9-10 maj i Stockholm

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2011 14:46 CET

Psykiatrisymposium 2012 - Utredning – diagnostik – behandling

Psykiatrin växer – både behovet av psykiatrisk vård och kunskapen om psykisk ohälsa ökar i snabb takt. Därför är det av största vikt att du som är verksam inom psykiatrin är uppdaterad inom området. På Psykiatrisymposium 2012 lär du dig det senaste om diagnostik och behandlingsmetodik, samt fördjupar dina kunskaper inom de psykiatriska områden som är aktuella för din yrkesroll.

Psykiatrisymposium 2012 samlas svensk psykiatri för att utbyta erfarenheter, uppdatera sina kunskaper, diskutera aktuella ämnen och lyssna till framstående experter.

Under konferensens två intensiva dagar får du och dina kollegor möjligheten att själva skräddarsy ert eget konferensprogram.

Välj talarpunkter fritt från tre parallella spår, allt för att ni ska få ut det er verksamhet behöver från konferensen.

Varmt välkommen till två inspirerande och intensiva dagar!

För fullständigt, program och bokning - se hemsidan psykiatrisymposium.se

Ur programmet

Keynote
Framtidens psykiatri – så ser regeringens visioner ut
Socialminister Göran Hägglund delar med sig av regeringens tankar om psykiatrin

Kliniska och subkliniska diagnoser av ADHD och utagerande beteende i barn och ungdomsåren
Kerstin Malmberg, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Psykiatrin och beroende av alkohol, narkotika, läkemedel eller dopningspreparat i dag och imorgon
Gerhard Larsson, bl.a. regeringens tidigare särskilde utredare av den framtida missbruks- och beroendevården

Affektiva sjukdomar hos barn och ungdomar – den svåra gränsdragningen mellan olika diagnoser
Gunilla Olsson, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, Institutionen för neurovetenskap, barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet

Äldre med psykossjukdom – en bortglömd grupp?
Per Allard, docent och överläkare, äldrepsykiatriska enheten, NUS, Umeå och Institutionen för klinisk vetenskap/enheten för psykiatri, Umeå universitet

Vuxna med neuropsykiatriska störningar i kombination med missbruk – hur hjälper vi dessa personer på bästa sätt?
Maija Konstenius, leg. psykolog, Beroendecentrum Stockholm

Keynote
Vilka krav kan den som drabbas av psykisk ohälsa ställa på samhället?
Ann Heberlein, författare och teol. dr, Lunds universitet

Paneldiskussion
Hur kan psykiatrin förhindra självmord under vårdtiden? 
Under ledning av Mårten Gerle, psykiater, medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen 
Övriga medverkande:
Anders Albinsson, spec. i allmänpsykiatri, överläkare, vuxenpsykiatrin i Växjö
Margit Ferm, ordförande i SPES-kretsen i Jönköpings län
Susanne Ringskog Vagnhammar, leg. läkare, specialist i psykiatri

För fullständigt, program och bokning - se hemsidan psykiatrisymposium.se

Psykiatrisymposium - bredd, kvalitet och bästa pris 
Psykiatrisymposium är den bredaste IPULS-certifierade konferensen inom psykiatri under våren 2012. Vi erbjuder bästa kvalitet till bästa pris - jämför gärna!

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling jobbar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar. Vill du veta mer om oss på Conductive och våra övriga arrangemang? Gå in på www.conductive.se eller maila oss på info@conductive.se. Vill du tala med oss personligen kan du ringa 08-670 84 80.