Landstinget Gävleborg

Psykiatriutredningen klar – förslag om 31 miljoner mer till psykiatrin i länet

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2003 15:00 CET

Idag presenterades slutrapporten från psykiatriutredningen. Utredningen föreslår psykiatriska öppenvårdsmottagningar på sex orter, fyra mobila team och att psykiatrin får ett rejält resurstillskott.

- Förslagen i utredningen innebär en kraftig förstärkning av psykiatrin i länet med en satsning på förebyggande vård och öppenvård, säger Ingrid Liljegrääs, som tillsammans med Björn Brink varit ordförande i den politiska styrgruppen för psykiatriutredningen.

- Vi har fått fram ett bra beslutsunderlag med ett tydligt patientfokus, säger Björn Brink, oppositionsråd. Naturligtvis har vi påverkats av alla uppmärksammade händelser den senaste tiden och det kan man se i utredningens förslag. Nu vill vi att övriga intressenter lägger sina synpunkter på materialet inför vår vidare hantering.

Utredningen föreslår psykiatriska öppenvårdsmottagningar i på sex orter i länet: Sandviken, Gävle, Söderhamn, Bollnäs, Ljusdal och Hudiksvall. De psykiatriska öppenvårdsmottagningarna föreslås ligga vid eller i nära anslutning till de sex närsjukhusen. Dessutom föreslås mobila team i Bollnäs/Ovanåker, Söderhamn, Hudiksvall/Nordanstig och Ljusdal. Dessa team ska arbeta både förebyggande och akut och finnas tillgängliga större delen av dygnet.

I de fyra kommuner som inte får öppenvårdsmottagningar, Nordanstig, Ovanåker, Hofors och Ockelbo, föreslås psykosociala team startas i primärvårdens regi.

- Den psykiatriska vården är en naturlig del av närsjukvården och förslagen ger en god spridning över länet av de resurser vi har, säger Ingrid Liljegrääs.

I Gävle finns en samtalsakut med landstinget som medfinansiär. Utredningen föreslår att denna modell sprids till flera orter i länet. Utredningen förslår ett antal ytterligare åtgärder för att utveckla och stärka psykiatrin:

Ett till två specialistteam för psykiskt störda lagöverträdare – dessa patientgrupper ska kartläggas i samarbete med kriminalvården.


Upphandling av rättspsykiatrisk vård (LRV) och vård av särskilt vårdkrävande patienter – av konkurrensskäl bör vården upphandlas i såväl Säter som i Sundsvall.


Vårdavdelningen ”LRV-light” i Gävle (8 vårdplatser) läggs inte ner som tidigare utredning föreslagit.


Somatisk hälsokontroll och tandvård av psykiskt funktionshindrade – förslag om att dessa grupper ska kallas till hälsoundersökning vartannat år och att information om regler och kostnader för tandvård ska förbättras.


Ny organisation – den vuxenpsykiatriska vården föreslås brytas ut ur de två sjukhusförvaltningarna och bilda en egen förvaltning
I de fall öppenvården inte räcker till ska det finnas kvalitativt bra slutenvård. Utredningen föreslår därför en koncentration av slutenvårdsplatser till Gävle, vilket möjliggör kvalitetshöjning och differentiering av vården. En differentiering medför att karaktären av ”allvård” försvinner och vårdmiljön på avdelningarna blir betydligt lugnare och tryggare.

- Differentieringen gör att kompetensutvecklingen kan specialiseras mot de specifika sjukdomsområdena på respektive vårdavdelning, och kvalitetsaspekten på den slutna vården är mycket viktigare än närheten, säger Ulf Nyrén, utredare.

- Jag hoppas att förslagen i utredningen ska utgöra ett tydligt beslutsunderlag för den fortsatta politiska processen, säger Ulf Nyrén, och att jag med mina förslag lagt grunden för en förbättrad psykiatri i vårt län.

Läs slutrapporten från psykiatriutredningen www.lg.se