Stockholms Läns Landsting

Psykisk hälsa: Lyckad samspelsbehandling med små barn och deras familjer (LSF)

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 16:39 CEST

En av de viktigaste uppgifterna för att främja den psykiska hälsan är att arbeta med de små barnen och deras föräldrar, anser Världshälsoorganisationen WHO. Samspelet mellan barn och föräldrar är viktigt och åtgärderna bör ha fokus på hela familjen. En behandlingsmetod med ett sådant fokus har använts med mycket lyckat resultat i Stockholms läns landsting. Det visar en utvärdering som genomförts av Centrum för folkhälsa.

Inom Stockholms läns landsting har det rått, och råder fortfarande, en brist på mellanvårdsinsatser för de småbarnsfamiljer som har det allra svårast. Därför startades projektet Gungan år 2003 inom Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) för att fånga upp de små barn som annars hamnar ”mellan stolarna”. Det handlar om psykosomatiskt sjuka barn, barn till psykiskt sjuka föräldrar och barn i familjer där man samtidigt har många svåra problem. Syftet var att pröva en modell som sedan skulle införas inom hela landstinget.

Projektet Gungan har nu utvärderats och redovisas i en ny rapport från Centrum för folkhälsa. Utvärderingen visar att denna behandlingsmodell ger ett gott behandlingsresultat. Föräldrarna är mycket nöjda och har fått avgörande hjälp med mycket svåra problem. På frågan om det är något de skulle vilja ändra på i Gungans verksamhet, svarar de att de inte skulle vilja ändra på någonting. Däremot önskar de att skulle ha fått komma till Gungan tidigare. Föräldrarna menar att det som varit bra med behandlingen är att deras egna behov kommit i centrum. Personalen har bemött dem professionellt, flexibelt, med tydlighet i kommunikationen, med respekt och de har förmedlat en känsla av trygghet. Föräldrarna har känt ett stöd att mobilisera egna resurser.

Slutsatsen i rapporten är att Gunganmodellen bör införas i hela landstinget. BUP har dock under senaste året genomgått en genomgripande omorganisation och det är idag oklart hur det blir med mellanvården som specifikt vänder sig till de små barnen.

Det kan kanske te sig som självklart att vården alltid ska vara behovsinriktad och flexibel. Men så ser det inte riktigt ut idag menar rapportens författare Anita Cederström:

-Ofta strävar man efter att ha så kallade evidensbaserade program, där behandlingsmodellen är anpassad till diagnos eller symtom och inte till individen. Då tar man inte hänsyn till de individuella skillnaderna och behoven, utan fokuserar på vad man uppfattar är den aktuella kategorins problem, t ex föräldrar med depressionsdiagnos.¨

Rapporten finns på http://www.folkhalsoguiden.se/Press

För mer information, kontakta:
Anita Cederström, psykolog, Centrum för folkhälsa, 08-737 36 08,
0709-62 20 61
Centrum för folkhälsas informationsenhet: 070-484 12 94,
Landstingets presstjänst: 08-651 80 76

___________________________________________________________________________
Centrum för folkhälsa är Stockholms läns landstings kunskapscentrum för folkhälsofrågor. Läs mer om Centrum för folkhälsa på http://www.folkhalsoguiden.se/Omoss