Tedestrand coaching AB

Psykisk ohälsa löser man genom att blicka- och lära sig hur framåt!

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2015 18:02 CET

http://www.sydsvenskan.se/inpa-livet/det-ar-nodvandigt-for-manniskan-att-blicka-tillbaka/

Tillbakablickandet påverkar oss alla, förklarar Per Johnsson.

Nej, det är inte alls nödvändigt när det gäller själva problemlösningen. 

Anders Tedestrand

Den visuella överblicken är alltid lösningen för det komplicerade, att jobba framåt, förklarar Anders Tedestrand.

Vi vet redan allt om det som varit, det är orsaken till psykologins misslyckande sedan Freud och andra som envist påstod att grävandet bakåt 'r lösningen. Hur hittar man en lösning bland miljoner lösa bitar? Det som är viktigt är hur vi ändrar framåt, och då är det helt andra saker som är viktiga. Jag förstår denna flera 100 år gamla sanning som egentligen är kontraproduktiv istället för att ge människor möjlighet att lösa KOMPLICERADE livsproblem. Jag har de goda resultaten. Jag har inga terapeutiska samtal eller annan djupare bakåtgranskande verksamhet. Bara fokus på att lära ut den visuella överblick som för flertalet leder processen (tänkandet/samtalet) till en ovanligt snabb lösning- dessutom.

Läs gärna mer här om dessa logiska processer. Kartan är färdig från start, så det är egentligen ren pedagogik som ger dessa resultat. Och så ser det ut inom alla vetenskapliga discipliner där människan lyckats lösa ett komplicerat/komplext problem. Först en visuell överblick för att kunna förstå och därefter lösa (bygga upp, återskapa, orientera sig osv)

Läs mer här: www.tedestrand.se

Så fungerar det: http://psykologiskorientering.se/media/55a378458f9e4.pdf

Konkreta resultat: http://psykologiskorientering.se/media/564ee499b0c01.pdf

Forskare drar slutsatser efter en mindre utvärdering/kritisk granskning: http://psykologiskorientering.se/media/vetenskaplig.pdf

Eller konkret som denna klient som nyligen gick igenom en 3-dagars utbildningsprocess uttrycker sig, jag kan lova att det inte var något grävande i historien, bara inlärning av lösningen framåt, den visuella överblicken i stort sett: 

Som sagt det fungerar, en kommentar från en nylig klient som är öppen med sitt namn.:

"Hej Anders. .. en hälsning till dig, jag är i Sydney och Melbourne 😎 hälsar på mina 2 döttrar...

Din sista video om ensamhet är glasklart the context av din samlade insikt. Tack för det!

Efter mitt möte med dig har jag "helt" lämnat det röda fältet och svävar i det blå...

Allt gott till dig

/uffe tungården"

Videon kan du lyssna till här:

www.psykologiskorientering.se

info@psykologiskorientering.se

mobil: +46738108235

Komplex problemlösning- löser komplexa livsproblem!