Alecta

Psykiskt långtidssjuka vanligast i Västra Götaland

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 09:50 CET

Psykiskt relaterade sjukdomar fortsätter att dominera långtidssjukskrivningarna. Högst i landet ligger Västra Götaland, men även södra Sverige är framträdande i sjukdomsstatistiken. I Norrbotten är psykiskt relaterade sjukfall ovanligast i landet.

Under 2006 var 33 procent av sjukfallen som övergick i långtidssjukskrivningar relaterade till psykiska diagnoser. Vanligast är de psykiska sjukfallen i Västra Götaland där psykiskt relaterade sjukdomar omfattar 39 procent. Näst högst i Sverige ligger Halland, södra Småland och Blekinge på 35,2 procent. I Norrbotten är situationen den omvända där över tre fjärdedelar av de nya långtidssjukskrivningarna är relaterade till andra diagnoser och länet har därmed lägst andel psykiskt långtidssjuka i landet.

Halland, Blekinge och södra Småland ligger högt i antalet långtidssjuka med psykiska diagnoser men är totalt sett friskast i landet. Även Norrbotten och Skåne tillhör de län där andelen långtidssjukskrivna är lägst i Sverige med färre än 1,9 procent långtidssjuka. Stockholmarna som länge haft höga sjuksiffror tenderar att bli allt friskare och är den regionen i landet där andelen långtidssjuka minskade mest under årets sex senaste månader då mätningarna senast gjordes.

Nioårig sjukskrivningstrend bruten
Det totala antalet långtidssjuka fortsatte att minska 2006. Sedan 2002 har antalet nya långtidssjukskrivningar minskat med 30 procent. Ett tydligt trendbrott noterades under året där antalet nyanmälda långtidssjuka för första gången fördelades jämnt under året. Hälsobarometern omfattar statistik sedan 1998 och antalet nya sjuskrivningar har fram till 2006 alltid varit högst under årets mörka månader och sedan minskat i omfattning under vår och sommar.

– Bakgrunden till att vi för första gången kan se den nioåriga trenden bruten bedömer jag som en effekt av att det totala antalet sjukskrivningar har minskat kraftigt under de senaste fyra åren. Det här är en mycket positiv utveckling, säger Paul Larsson, chef Hälsa och Välfärd, Alecta.

Siffrorna bygger på statistik från Hälsobarometern som kvartalsvis publicerar sjukskrivningar 90 dagar eller längre för de 650 000 tjänstemän som omfattas av ett kollektivavtal med Alecta.

För mer information se www.alecta.se eller kontakta:
Paul Larsson, chef Hälsa och Välfärd, Alecta, telefon 08-441 96 59, 070-209 96 59
Johan Anderson, pressansvarig, Alecta Telefon 08-441 68 11, 070-288 68 11

Alecta är specialist på tjänstepensioner sedan 1917. Vi står på kundens sida med ett enda fokus - att erbjuda trygghet under och efter arbetslivet. Det gör vi genom att ha en bättre avkastning än branschen och dessutom de lägsta kostnaderna. Vi förvaltar närmare 420 miljarder kronor åt våra ägare som är 1,6 miljoner privatkunder och 27 000 kundföretag.