Stockholms Läns Landsting

Psykiskt sjuka ska få hjälp i Stockholms närsjukvård (fp)

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 16:52 CET

I Stockholms län rustas närsjukvården för att ta bättre hand om dem med psykisk ohälsa, berättar Birgitta Rydberg (fp).

- Även de med psykisk ohälsa måste få hjälp i vardagsvården. Närsjukvården ska rustas för att ta hand inte bara om de som har ont i kroppen. Stärkt psykosocial kompetens med fler kuratorer på vårdcentralerna är en viktig del av vår stora satsning på närsjukvården i Stockholms läns landsting. Vi inför också ett särskilt vårdprogram för stressrelaterad psykisk ohälsa.

Det säger Birgitta Rydberg (fp), landstingsråd för psykiatrin, med anledning av Socialstyrelsens lägesrapport om den svenska sjukvården, där primärvårdens insatser för de med psykisk ohälsa anses otillräckliga.

- Viktigast oavsett om man har kroppsliga eller psykiska besvär är att få komma till vården i tid och att ha en fast, långsiktig vårdkontakt med personkännedom. Fler allmänläkare och distriktssköterskor som ger alla möjlighet att välja sin egen doktor och sköterska är grundpelaren, påpekar Birgitta Rydberg (fp).

- Behovet av terapi måste också tillgodoses. Vi jobbar för utbildning av fler kognitiva beteendeterapeuter och internutbildar även egen vårdpersonal i KBT-tekniken. Grunderna kan t.ex. användas av undersköterskor på en vårdcentral eller mentalskötare i beroendevården, berättar Birgitta Rydberg (fp).