Psifos

Psykologer debatterar diagnostisering

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2010 12:45 CET

Dyslexi för psykologer I psykologprogrammet nämndes knappt ordet dyslexi i grundutbildningen på 90-talet och relativt litet tillämpad och riktad kunskap, som behövs för psykologarbete i skolan fanns överhuvudtaget på schemat. Vid jämförelse konstaterades att ”educational psychology” fick mer utrymme på många psykologutbildningar i andra länder. Situationen håller förhoppningsvis på att förändras i Sverige. I vardagsarbete på skolor och många andra arbetsplatser, där man ställs inför läs- och skrivsvårigheter, är det viktigt att psykologer har en god grund i vad dyslexi är. Detta behövs för att kunna medverka i upptäckt och utredning av specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. SKED ordnar en temadag om dyslexi för psykologer med syftet att ge grundläggande kunskap om vad dyslexi är och ge möjlighet till viss fortbildning och diskussion för mera erfarna psykologer.


Tid: den 11 februari, kl. 9.00 - 12.30
Plats:
Silviasalen, Habilitering och Hjälpmedel, Annetorp, Sofiavägen 2 d, Lund

Program
09.00 – 10.00 
Vad är dyslexi?
Kännetecken på dyslexi i vardagen och i utredningsarbetet.
Leg psykolog Ulla-Stina Steiner, SKED.
10.00 – 10.20 Paus för kaffe, te och bulle.

10.20 – 11.20 
Att växa upp med dyslexi
Fil dr, leg psykolog Gunnel Ingesson, föreläser utifrån sin avhandling.

11.25 – 12.30
Utredningsmodeller för dyslexi och psykologens roll i dessa
Paneldebatt med psykologerna Kersti Ericsson, Jan Johansson, Elinor Schad, Gunnel Ingesson och Ulla-Stina Steiner.