Sveriges Psykologförbund / Psykologförbundet

Psykologförbundet kräver skadestånd från Norrköpings kommun

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2005 13:40 CEST

Psykologförbundet kräver skadestånd från Norrköpings kommun för brott mot jämställdhetslagen. Kvinnodominerat yrke lönediskrimineras med 5 000 kr.

Sveriges Psykologförbund har begärt tvisteförhandlingar om lönediskriminering av tre medlemmar, anställda i Norrköpings kommun. Förbundet har vid MBL-förhandlingar krävt att psykologernas löner i konsekvens med arbetsvärderingsresultatet ska justeras och ingå i de särskilda satsningar som kommunen beslutat i sin handlingsplan för jämställda löner. Kommunen har avvisat förbundets krav och hänvisat till att marknaden förklarar löneskillnaderna.

Psykologernas arbete betraktas som likvärdigt med det arbete som utförs av arbetstagarna inom gruppen ”handläggare specialist” som är en icke kvinnodominerad yrkesgrupp. Av lönekartläggningen framgår att denna grupps medellön överstiger psykologernas med mer än 5 000 kr.

”Sakliga skäl har inte angetts för dessa löneskillnader, säger förhandlingschef Örjan Salling. ”Vi jämför lönen för dessa tre psykologer i förhållande till varje manlig handläggare specialist” som har högre lön.”
”Detta förefaller som en flagrant löneskillnad på grund av kön”, säger förbundsordförande Lars Ahlin. ”Vi undersöker nu om det förekommer lönediskriminering i flera kommuner.”

Psykologförbundet har ca 8000 medlemmar med minst fem års högskoleutbildning. Två tredjedelar av medlemmarna är kvinnor.

Förbundet yrkar nu såväl ekonomiskt som allmänt skadestånd för lönediskriminering enligt jämställdhetslagens bestämmelser.


För mer information kontakta:

Örjan Salling
Förhandlingschef
tfn: 0709 67 6441

eller

Susanne Bertman
Informations- och pressansvarig
tfn: 08 567 06 413