Sveriges Psykologförbund / Psykologförbundet

Psykologförbundet varnar för alternativa terapeuter.

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 15:46 CEST

De personer som vänder sig till alternativa terapeuter är helt oskyddade. Varken sekretess, patientförsäkring eller anmälningsmöjlighet finns. Konsekvenserna kan bli förödande.

Varför är det olämpligt att obehöriga psykoterapeuter behandlar människor som är djupt deprimerade och har självmordstankar?  Så här svarar Per Magnus Johansson,* ordförande för Psykologförbundets etikråd.

”Djupt deprimerade patienter som är självmordsbenägna kräver ett stort engagemang, bred kunskap och en förmåga till ett moget etiskt reflekterande. Dessa patienter känner inte alltid till skillnaden mellan en välutbildad och ansvarstagande psykolog och en person som saknar en kvalificerad akademisk utbildning och inte heller har en av Socialstyrelsen utfärdad legitimation.  

I ett demokratiskt samhälle är det självklart att dessa patienter skall få tillgång till den mest kvalificerade formen av vård och inte hamna hos personer som alltför lättvindigt lovar bot och som saknar vetenskaplig förankring såväl i sitt tänkande som i sin praktik. Konsekvenserna av detta kan bli förödande.” 

Psykologförbundet ifrågasätter varför alternativa terapeuter har rätt att behandla människor med svåra psykiska sjukdomar. Svensk lag förbjuder till exempel healing mot cancer men motsvarande skydd finns inte för patienter med svåra självskadebeteenden eller depression.

Läs mer i helt nya foldern Håll koll på titlarna!

http://www.psykologforbundet.se/forbundettycker/Opinionsdokument/Kvacksalveri.pdf

 

Välkommen till debatt i Almedalen 5 juli

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/7466

 

Kontaktperson: Susanne Bertman, informations - och pressansvarig, Sveriges Psykologförbund, 0709-67 64 13, susanne.bertman@psykologforbundet.se

 

*psykoanalytiker, fil. dr., Docent i Idé och lärdomshistoria, psykolog med specialistkompetens i klinisk psykologi, leg psykoterapeut