Tedestrand coaching AB

Psykologi är komplext - stanna upp ett slag, innan du tror dig veta!

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2013 19:42 CEST

Politiker, lokalt, regionalt eller centralt - forskare på universitet och andra instanser - psykologer, psykoterapeuter, behandlare, coacher, beteendevetare och andra som försöker lösa komplexitet hos individer och grupper. STANNA UPP!! NI måste FÖRSTÅ en sak - 


- komplexitet kan inte lösas utan en visuell överblick i flertalet av fallen - och forskningen är felriktad - Freud lade en gång grunden, den måste rivas och gjutas om - jag kan så väl förstå hur svår den tanken är, men den är verklighetsförankrad och absolut nödvändig - den visuella överblicken som krävs för att vägleda samtalet är faktiskt skapad redan nu.

Eftersom det är så svårt att ta in denna regel inom psykologin som gäller all komplexitet inklusive problem med psyket på olika sätt - relationsproblem, missbruk, ångest, depressioner osv osv som alla är mycket komplexa problem, till och med superkomplexa - och kan inte uteslutas från en regel som gäller allt komplext som människan eller naturen själv ska bygga upp, återskapa eller lösa på något sätt. Det kan inte lösas på ett produktivt sätt utan denna visuella överblick som dessutom måste läras ut till klienten själv eller den som ska lösas det komplexa problemet inom sitt område- vem ska annars lösa problemet - och utan denna visuella överblick - Vem? och Hur då?

Debatten är ensidig. Jag har skrivit "tusen artiklar" - "tusen sakkunniga" inom sammhällets olika områden har sannolikt tagit del - ingen sakkunnig verkar "vilja", våga eller kan ge sig in i debatten och motbevisa mig?

Hur kan det komma sig?

Är det så att de flesta intuitivt känner att det jag visar är med stor sannolikhet det som måste göras - men ingen har tillräckligt mod eller ork att våga kliva utanför ett mycket konservativt och mycket inpräglat och slutet psykologisk sammanhang/system? Kan det finnas en rädsal för att på något sätt kommunicera detta nya språk? Ta det i sin mun?

Jag fortsätter envist att föra ut mitt budskap. Finns det någon som vill ta emot det jag visar och debattera? Hjälpa till med mer forskning mot validering? Hjälpa till att skriva en vetenskaplig artikel? Någon finansiär som är villig att finansiera en studie för livet?

Psykologifrågan är sannolikt framtidens viktigaste fråga - den kommer att vara avgörande av mycket naturliga skäl, allting bottnar i vår egen förmåga tt hela oss själva så att vi kan förstå.

Finns det någon som är beredd att lita till en del till det jag säger och kan tänka sig att välja modet, kuraget och den äkta empatin för det 100.000 tals människor som bara i vårt lilla land lider ohyggliga kval och dör en för tidig död? Är någon villig att ge detta sannolika en chans så att alla dessa människor i dagens hopplösa situationer får möjlighet att leva och att överleva?

Det jag visar bygger på stringent vetenskap om komplexitet - den som ska förstå det jag visar måste först lämna psykologin/tömma psykologikoppen för att kliva över paradigmstaketet och ta del av och lära sig hur komplexitet måste hanteras/Fylla koppen med denna kompelxitetsregel först till en stor del. Därefter återvända till psykologin och fylla på det översta lagret- För när den visuella överblicken finns i koppen behöver inte alls hela koppen vara fylld med psykologi som ensam inte kan användas för psykets kompelxitet - lika lite som för någon annan komplex verksamhet.

Historien visar vägen - vilket område som är komplext med många delar eller mycket information hanterar människan idag utan visuell överblick som skapats först? Jag vet inet sådant område - men vet tusentals som gått igenom den processen psykologin måste vandra - vet du något annat sätt?

Komplexitetens visuella överblick i koppen - toppad med nödvändig psykologi - med det menas bara det allra nödvändigaste vilket är en bråkdel av all komplex kontraproduktiv kommunikation/information som hanteras idag kommer att ge enorma möjligheter som man inte kan se med koppen full av komplex psykologi - präglade föreställningar är ett kretslopp. Kretslopp är en av universums starkaste krafter. Så innan man kan förstå måste man inse att man inte kan förstå så att ödmjukhet inför det nya infinner sig.......

Anders Tedestrand

PSYKOLOGISK ORIENTERING

www.tedestrand.se

info@tedestrand.se

mobil: +46738108235