Tedestrand coaching AB

Psykologin och missbruksvården har stagnerat för länge sedan av naturliga skäl!

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2012 10:37 CEST

Hur kommer det sig att psykologin och missbruksvården inte visar bättre resultat i takt med att en utveckling borde ske inom området? Hur kommer det sig att trots nya komplexa teorier så blir vi inte bättre på att lösa problemen Jag tror att svaret är mycket enklare än de flesta kan tänka sig.

Om vi först ser oss omkring, hur går utveckling till inom andra liknande områden? Tar vi exempelvis utveckling av att förstå kroppen bättre för att kunna utföra mer komplexa och precisa operationer så är en sak självklar för att nå dit. Det som krävs är tydligare helhetsbilder så att en detaljerad överblick av hela systemet blir möjligt. Man utvecklar olika röntgenmetoder och liknande för att sedan utveckla instrument som kan föras in i kroppen med en otrolig precision.

Inom psykologin har vi ingen ordentlig överblick alls. Man fortsätter att försöka utveckla verktyget "samtalet" utan att egentligen kunna se eller veta veta hur psyket ser ut överskådligt, man har ingen koll på läget helt enkelt. Så samtalet som verktyg spretar och blir mer komplext utan precision, resultaten blir utifrån det inte bra för flertalet.

Frågan blir ju då om det är möjligt att skapa en överblick över vår psykologi? För ca åtta år sedan fanns inte den tanken i min världsbild heller. Jag hade då varit i mångårig behandling för olika psykiska tillstånd och problem med missbruk. Jag hade också fått möjlighet att arbeta på ett behandlingshem med olika terapimetoder som jag tränats och handletts i. Jag lyckades aldrig komma igenom min egen problematik trots dessa massiva insatser under många år.

Jag trodde verkligen på de metoder jag tränades i. Men det var en illusion. Metoder utan överblick innebär komplexa samtal utan den vägledning som överblicken ger. Samtalen var en orientering som innebar vilsenhet och återfall istället för en tydlig väg att följa under samtalsprocess där känslorna harmoniserades med denna tydliga väg.

Det jag kan konstatera idag är att ingen har tänkt tanken om att använda en karta över vår psykologi i behandlingen av människor. Skälet är mycket enkelt, ingen har lyckats skapa en sådan helhetsbild som enkelt kan användas för att förklara den terräng som ska övervinnas.

Idag finns denna karta. Den är till och med vetenskapligt utvärderad och kritiskt granskad. Intresset från de som är fast i det gamla systemet är svalt. Det kan också enkelt förstås. Hur ska man ställa om sitt eget tänk från att "kartor kan inte finnas inom detta område" till "att kartor är möjliga inom detta område"??

Trots vetenskap och logiska förklaringar är det mycket svårt att släppa sin gamla föreställning. Det bästa sättet att komma igenom sina svårigheter med detta är att se sig omkring. Inom vilket komplext område förutom psykologin försöker man sätta ihop komplexitet utan en tydlig överblick? Jag känner inte till något sådant område förutom psykologin?

Entropi som innebär sönderfall säger klart och tydligt att det krävs en ordnad information (överblick) för att återuppbygga komplexa ting som sönderfallit. Denna naturlag måste psykologins företrädare ta till sig om någon verklig förändring ska ske.

Om ingen karta fanns skulle inte jag heller kunna tänka tanken eller skriva om detta just nu.

Eftersom jag själv jag själv har skapat denna karta som ger så mycket bättre resultat i arbetet med psykiska tillstånd och missbruksproblem så kan jag skriva om detta och faktiskt veta något nytt eftersom jag själv har gått igenom den processen som skapat denna karta.

När det gäller att ta till sig något helt nytt som inte har funnits i vårt tankesystem så har vi automatiskt olika försvar som sätter igång när vårt gamla tankesätt blir "hotat" av något som i grunden förändrar det vi "tror" på. Hade det varit något jag bara kastade ur mig så vore det kanske konstruktivt. Men med en vetenskaplig utvärdering som stöd så kan det nog tyckas vara destruktivt utan att reflektera och undersöka mer.

Dess försvar kan uttryckas på olika sätt inom oss. Exempelvis:

"Det kan inte vara som Tedestrand säger, han har ju ingen akademisk utbildning"

"Kartor inom detta område, vad pratar han om, psykologin är ju ingenting man kan se"

"Vi har ju redan kartor på olika sätt, vad skulle vara så speciellt med det han visar?"

Är några av de försvar jag stöter på rätt ofta faktiskt. Trots att man inte alls vet, sett eller egentligen förstått vad kartan är för något så har man ändå bestämt sig för att "tro" på att "den inte kan finnas" utifrån gamla tankemönster.


Anders Tedestrand

Visuell samtalsterapeut & coachTa gärna del av mer, av det jag visar här:

webb: http://tedestrandmetoden.se

Video: http://www.youtube.com/user/Tedestrand


TEDESTRAND-METODEN

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235