Kungl. Vetenskapsakademien, KVA

Psykologipris till ung sömnstörningsforskare

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 11:48 CEST

Svenska nationalkommittén för psykologi har delat ut 2008 års vetenskapliga pris till yngre forskare i psykologi till

fil.dr. Markus Jansson-Fröjmark
Örebro universitet

Prismotiveringen lyder:
"Markus Jansson-Fröjmark bedriver innovativ och produktiv forskning om sömnstörningar och söker via både grundforskning och tillämpad forskning komma fram till behandlingsmetoder för att hjälpa människor med sömnproblem, kortsiktigt såväl som långsiktigt. Det särskilda fokus som Markus har i sin forskning är att undersöka om och hur psykologiska faktorer påverkar kortvariga sömnproblem. På kort tid har han redovisat ett stort antal empiriska studier i välrenommerade internationella tidskrifter, utarbetat ett antal behandlingsmanualer, diagnosverktyg och mätinstrument, samt i konkurrens erhållit medel från nationella forskningsråd."

VILKA PSYKOLOGISKA FAKTORER PÅVERKAR UTVECKLINGEN AV INSOMNI?
Markus Jansson-Fröjmarks forskning har huvudsakligen handlat om sömnstörningen insomni, vilken kännetecknas av dålig eller bristfällig sömn, dagtidssymtom samt funktionsnedsättning. Mellan 6-10 % av Sveriges befolkning lider av dessa symtom, och upp till 95 % har haft tillfällig insomni.

Mer konkret handlar insomni om svårigheter att somna på kvällen, långa/frekventa uppvaknanden eller för tidiga uppvaknanden på morgonen. Det särskilda fokus som Jansson-Fröjmark har haft i sin forskning om insomni berör två områden: dels att undersöka om och hur psykologiska faktorer påverkar utvecklingen av insomni och dels om kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektiv vid insomni. Dessa båda områden var även viktiga beståndsdelar i hans avhandling från 2005.

Senare forskning har framför allt handlat om att utöka förståelsen av om och hur psykologiska faktorer påverkar utvecklingen av insomni. En linje i denna forskning har handlat om att studera insomni från ett epidemiologiskt perspektiv. En annan linje har varit att undersöka om en rad olika psykologiska och psykosociala faktorer påverkar utvecklingen av insomni - såsom arbetsfaktorer, sömnrelaterade tankar och perfektionism - och vidare att studera specifika teorier om hur insomni vidmakthålls som tillstånd. En tredje linje berör kopplingar mellan psykiatrisk sjukdom och insomni, framför allt hur dessa två påverkar varandra över tid. En fjärde linje har berört utvecklandet av ett mätinstrument för att fånga katastroftänkande vid insomni och vidare att undersöka hur sådant tänkande påverkar sömn. En femte linje, vilken är mer av tillämpad forskning, har handlat om att undersöka effekten av att tillämpa KBT för individer med samtidig insomni och hörselnedsättning samt effekten av KBT via Internet för patienter med insomni.

...................................................................................................................
Markus Jansson-Fröjmark, leg. psykolog år 2000, disputerade i psykologi 2005. Han är verksam inom forskargruppen Centrum för Hälsa och Medicinsk Psykologi (CHAMP) vid Örebro universitet.
www.oru.se/templates/oruExtNormal____40070.aspx
...................................................................................................................

Nomineringar till priset kommer in från psykologiinstitutioner vid svenska universitet. Sveriges Psykologförbund bidrar till priset på 50 000 kronor, som utdelades vid en ceremoni på Kungl. Vetenskapsakademien den 17 april 2009.
Svenska nationalkommittén i psykologi är en av Vetenskapsakademiens 18 nationalkommittéer.

HÖGUPPLÖST FOTO på pristagaren finns på www.kva.se

Kontaktpersoner:
Erik Huss, pressansvarig KVA, tel. 08-673 95 44, 070-673 96 50, erik.huss@kva.se
fil.dr. Markus Jansson-Fröjmark, Örebro universitet, markus.jansson@oru.se, 019-30 10 42, 073-695 91 90
prof. Rolf Sandell, sekr. för Svenska nationalkommittén för psykologi, KVA, rolf.sandell@liu.se, 08-665 65 54

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.