Tedestrand coaching AB

Psykologisk behandling är inte fristående från universella regler.

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2013 07:44 CEST


Effektiv orientering=

Skogsorientering med karta
Kirurgi med röntgen
Byggnation med ritning
Astronomi med teleskop
Biologi med mikroskop
All teknisk utveckling med ritning
Psykologisk behandling med processkarta
osv osv

Kontraproduktiv desorientering=

Skogsorientering utan karta
Kirurgi utan röntgen
Byggnation utan ritning
Astronomi utan teleskop
Biologi utan mikroskop
All teknisk utveckling utan ritningar
Psykologisk behandling utan processkarta
osv osv

Här ligger den felande länken till en fungerande psykologi. Om ingen komplex verksamhet någonsin kunnat hanteras av människan utan en visuell överblick i någon form vad skulle skälet vara att psykologisk behandling är undantagen? Det är faktiskt omöjligt, människan har inte den förmågan och trots detta verkar det vara mycket svårt att släppa denna skadliga illusion där vi satsat och satsar miljarder på en forskning om gammal skåpmat som leder oss längre bort från lösningen. Eftersom inga resultatförbättringar är synliga i vården borde man kunna tänka tanken att; "något är fel i det vi gör"

Några regler som gäller för människan när komplexitet ska lösas oavsett område:

1. det krävs en visuell överblick som uppfunnits/skapats för det som ska lösas.

2. Den visuella överblicken måste vara klar att användas redan när processen startar.

3. Den måste vara möjlig att lära ut till den som ska lösa problemet.


PSYKOLOGISK ORIENTERING

www.tedestrand.se

info@tedestrand.se

mobil: +46738108235