Tedestrand coaching AB

Psykologisk forskning liknar mer arbetsmarknadspolitik än seriöst tänkande - 6 miljoner kastas i sjön.

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2013 11:19 CET

Ännu ett experiment inom den psykologiska forskningen som jag kan förutspå med nästintill 100% säkerhet. 

Flertalet upplever nog sannolikt dessa 6 miljoner som satsas som något positivt, jag kan förstå det. Men om man som jag både haft egna upplevelser av de flesta behandlingsmetode både som patient och behandlare och i verkligheten upplevt en ickefungerande behandlingsvård och om man dessutom som jag lyckats skapat det som krävs för att nå goda resultat blir det inte positivt, utan något som ytterligare kommer att befästa vanföreställningar om det som inte kan fungera.

Projektet gör sannolikt ingen skillnad = pengarna i sjön. Detta och tusentals liknande forskningsprojekt har visat nollresultat i decennier och är mer en arbetsmarknadsåtgärd än ett sätt att få människor att befrias från lidanden och för tidig död. Jag kan inte stillatigande se på och inte yttra mig. Det jag skriver är provocerande men sanningen. Bara sanningen kan befria oss från dessa vanföreställningar.

Sex miljoner till forskning om missbruksbehandling

http://www.mynewsdesk.com/se/umea_universitet/pressreleases/sex-miljoner-till-forskning-om-missbruksbehandling-936756?utm_source=alert&utm_medium=email&utm_campaign=Alert&utm_content=

Projektet går ut på följande; Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet som handlar om effekterna av insatser vid missbruksbehandling inom svensk socialtjänst har fått sex miljoner kronor av forskningsrådet Forte.

– Studien kommer att kunna vara en modell för alla som bedriver missbruksbehandling. En registerdatabas kommer att byggas upp som ger stöd och visar vilka tjänster som fungerar bäst och främjar klientens välbefinnande och positiva behandlingsresultat, säger Lena Lundgren, forskningsledare för projektet"


"Vi" - eller kanske jag och några få till vet redan att ingen behandlingsmetod kan fungera eftersom samtalet blir kontraproduktivt i komplex problemlösning. Det är den enda viktiga kunskapen, bara den insikten kan få dessa beslutsfattare inom psykologin att förstå de egna vanföreställningarna som innebär att pengar kastas i sjön och människor fortsätter att lida och dö i en utsträckning som är horribel. 


Lösningen finns redan, den är enkel men har visat sig vara mycket svår att förstå av just dom som endast kan titta i backspegeln och tro sig hitta lösningen där. En vanfäreställning som verkar vara lika stark som den värsta religionen hos psykologer, forskare, beteendevetare, politiker och andra ansvariga. Därför fortsätter dessa vanvettiga forskningsprojekt.

Ta del av det som visar lösningen och reflektera över vad som sker; http://www.mynewsdesk.com/se/view/news/skillnaden-mellan-desorientering-och-orientering-den-felande-laenken-inom-psykologin-71551


Anders Tedestrand