Tedestrand coaching AB

Psykologisk orientering - 14 punkter som förklarar och bekräftar.

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2013 11:17 CET

Psykologisk orientering med karta
14 punkter som förklarar - och bekräftar:


1. Visuell överblick – karta - leder processen.

2. Den visuella överblicken skapar stora mervärden och förståelse bortom samtalets begränsningar.

3. Visuell överblick skapar mod att lämna det gamla. Den visuella överblicken skapar samtidigt stor tillit och trygghet till processen och orienteringscoachens förmåga att leda.

4. Vägen i en karta är enkel och tydlig – lätt att ta till sig och att följa.

5. Målet blir tydligt, vilket skapar stor motivation.

6. Väg och mål redan klara innan mötet med klient, orienteringscoachen har stark tillit till varje möte med klienten. Kartan visar att allt är en möjlig process, ingen tvekan uppstår. Att processerna kan variera något påverkar inte kartans struktur. Den är fast i sin form, vilket ger stabilitet oavsett process.

7. ”Onödig” information och kommunikation sorteras ”automatiskt” bort.

8. Inlärning av kartan går snabbt, därefter fokus på process framåt, utan problemfokus. Problem och ”återgång” till problem korrigeras mellan orienteringsetapperna tillsammans med orienteringscoachen.

9. Relativt enkelt att korrigera eventuella återfall/återgång, kartan visar snabbt och konkret helheten, vägen och målet igen.

10. Psykologisk orientering överensstämmer med de regler som tycks gälla när människan ska hantera komplexitet oavsett situation eller område.

11. När komplexa problem ska lösas måste den som ska lösa problemet vara den som förstår och driver processen mot en lösning. I detta fall klienten själv genom den visuella överblicken.

12. Fokus är redan inledningsvis på lösningen/processen eftersom lösningen redan är klar innan mötet med klienten, detta minimerar fokus på det sjuka eller dysfunktionella. Det i sig skapar kraft och stor tillit i sammanhanget.

13. Klienten hamnar inte i en beroendeställning till terapeuten, vilket inte är hållbart i längden. Klienten blir snabbt ansvarig genom kartförståelsen vilket också då kan accepteras av klienten. Detta gör också att vilsenhet blir en naturlig del av processen eftersom den enkelt förstås och kan förklaras via kartan och orienteringscoachens kartkunskap.

14. Ett konkret exempel på psykologisk orientering där en klient med svår panikångest själv beskriver orienteringsprocessen: http://tedestrand.blogspot.se/2013/02/psykologisk-orientering-resultat.html

Anders Tedestrand

Psykologisk orienteringscoach


TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235