Tedestrand coaching AB

Psykologisk orientering - klient med panikångest efter 108 dagar!

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 23:05 CET

PSYKOLOGISK ORIENTERING

Dokumentation av en vanligtvis mycket komplex process under - och efter Tredagarsterapi med Tedestrand-Metodens® visuella karta.
Efter 108 dagar:

Beskrivning av en vanlig Tredagarsterapi för komplex livsproblematik,. I detta fall en klient med långvariga problem med ångest och panikångest. Dokumentationen sker genom att klienten själv beskriver processen. Jag har lagt till kommentarer vissa avsnitt. Det som ska förstås är att klienten själv driver processen efter genomförd tredagarsterapi med karta. Orienteringssamtalen därefter innebär till stor del att klienten själv beskriver hur processen gått och hur kartan har följts och uppfattats. Jag backar upp denna process och hjälper till med mer kartförståelse för de delar som behövs inför kommande orienteringsprocess som klienten alltså driver helt själv igen. Utan just den delen att klienten själv orienterar sig igenom sina problem skulle en lösning vara mycket svår att uppnå. Den kraftfulla utvecklingen kan tydligt ses vid varje orienteringssamtal. Kartan leder hela processen, jag som terapeut kommunicerar genom kartan till klienten. Kartan är absolut även för terapeuten. Avsteg från kartan får konsekvenser och är en del av läroprocessen.

Varsågoda, jag hoppas på en stimulerande läsning som kan skapa hopp i en annars rätt hopplös verksamhet. Klienten har också innan Tredagarsterapin genomgått psykoterapeutiska behandlingar, bl.a. kognitivt ett flertal gånger. Patienten upplever vara mer förvirrad efter varje terapiomgång oavsett vilken gren det varit.

Dag 1 – 3 Tredagarsterapi

Sammanfattning av de första avgörande Tre dagarna då kartan lärdes in, de tre första dagarna är det jag som psykologisk orienteringstränare som kommunicerar i huvudsak för att lära ut kartan och kartförståelse. Detta förändras i uppföljningssamtalen där klienten själv berättar och styr sin process framåt genom den kartförståelse de tre första dagarna skapat.

Dag 1: Vi inleder tredagarsterapin den 17 september 2012. Klienten berättade sin historia kort. Därefter startar kartutbildningen. Den processen är böljande, klienten får aha upplevelser för att i nästa steg kliva tillbaka in i sin komplexa problematik. När första dagen var avklarad kände klienten sig trygg, kände tillit till kartan och kartprocessen. Kartan skapade bland annat en automatisk förståelse för klientens föräldrars beteende redan första dagen utan att vi talade speciellt mycket om det. Klienten uttalade det mycket lugnt och tydligt att han nu förstod föräldrarnas dysfunktionella delar i sitt beteende i familjen och det påverkar honom. Kartan skapar mycket stora mervärden eftersom en överblick av delarna automatiskt ger information som annars tar mycket lång tid att processa. Skuld och skam ger med sig väldigt snabbt eftersom kartan redan inledningsvis visar att det inte är ett val att befinna sig i kretslopp av dysfunktionella tillstånd.

Dag 2: En dag för reflektion och återkoppling till kartan. Timmarna mellan dag 1 och 2 är oftast en blandning av glädje av att ha förstått till misströstan när gamla tankar skapar gamla negativa känslor. Mycket frågor som besvaras och vänds in och ut på. Dag 2 avslutas med att klienten uttrycker stor tillit till det klienten själv nu kan se är sannolikt och att det även känns helt rätt.

Dag 3: Klienten uttrycker direkt vid terapi start att tillit nu finns till processen. Vi använder denna 3:e dag till att kommunicera om olika detaljer. Kartan och processen är redan förstådd och klienten känner trygghet inför fortsatt "orientering" på hemmaplan. Finns också en lätt oro för att få ångest igen, klienten kan ändå se varför dessa känslor dyker upp genom att använda kartan och stilla de gamla känslornas pockande.

Klienten hade redan efter första dagen en känsla av att detta är rätt sätt att lösa panikångesten på. Vilket är rätt fantastiskt efter drygt 10 år med dessa problem och otaliga psykoterapisessioner. Efter varje misslyckad terapiomgång förloras en del av både tillit till metoder, terapeuter - och det egna jaget. En mycket nöjd klient tar avsked från mig och dessa tre dagar. Vi bokar till att börja med in en telefonterapi tid efter en vecka för att fortsätta kvalitetssäkra processen en tid. Kartan skapar snabba och varaktiga processer på relativt kort tid. Och kartan innebär att klienten själv driver processen och befriar sig från sina problem. Jag finns som en "orienteringstränare" på sidan och ser till att klienten håller sig på banan.

7e dagen efter genomförd Tredagarsterapi. Det första orienteringssamtalet.

Min första fråga blev; Hur kändes det tiden innan Tredagarsterapin?

Jag kände mig nedstämd. Energilös, brottades med många rädslor Kände mig mycket splittrad Kände mig existensiellt vilse efter all terapi jag genomgått Hade liksom tappat hoppet på att hjälp kan finnas Min andra fråga blev, hur kändes det under Tre-dagars terapin och fram till idag en vecka efteråt?

Redan första dagen släppte den största delen av min ångest. Jag fick snabbt tillit till kartan, vilket förvånade mig efter alla annan terapi! Kartan är uppbyggande vill jag säga på något sätt, den börjar bygga upp mig direkt? Kartan har fått mig att se framåt, de andra terapierna höll mig kvar i det gamla. Känns som att vända på hela "pannkakan" Mycket positiv känsla-för varje dag går jag ditåt (åt rätt håll) "Bron" (processen) i kartan är botemedlet kan jag redan nu så starkt känna.

Min tredje fråga blev, om du får gradera den tillit på en skala från 1 - 10 som du har för kartan och mitt arbete med kartan och dig nu efter en vecka?

Jag bedömer min tillit till 8 av 10 möjliga.

Min fjärde fråga blev, vad innehåller dessa 2 grader av tveksamheter?

Jag kan ibland få en tanke, är kartan inte lite för "enkel"? men samtidigt har jag också en stark känsla av stor tillit?

En intressant kommentar på detta är att forskaren som gjord den lilla utvärderingen av kartan uttrycket exakt samma ord ”är kartan inte lite för enkel” Vi söker komplexa svar på komplexa frågor, och det är misstaget som inte kan leda till en lösning.

20e dagen efter genomförd tredagarsterapi. Det andra orienteringssamtalet.

Klienten berättar själv om processen:

Jag kan nu ta kontakt med människor på ett annat sätt utan den kraftiga rädsla jag haft.

Jag deltar i alla verksamheter i livet idag, från att inte ha klarat av att delta i något. Det känns overkligt men fantastiskt.

Jag kan koncentrera mig, läsa och annat utan att känna paniken komma direkt.

Jag har problem med ensamhet fortfarande, kan känna att jag inte deltar i allt som kompisar och andra gör. Kan känna mig utanför osv. (Vi fokuserade mycket på detta under samtalet, och den delen är tydliggjord i kartan och klienten kommer med största sannolikhet inte ha känt sig så ensam vid nästa samtal som sker om två veckor.) Jag litar på det som händer, känner en ny verklighet mellan varven där jag känner ett stort lugn. Inte hela tiden men mer och mer. Stort framtidshopp!

Jag till och med tänker och kan se mina drömmar i framtiden, känns som ett mycket stort steg! Jag kände också direkt när vi träffades, redan första dagen att detta ger ett positivt resultat!

36e dagen efter genomförd tredagarsterapi. Det tredje orienteringssamtalet.

Klientens egna reflektioner:

Jag arbetar regelbundet med det jag ska utan några avbrott, vilket jag inte upplevt tidigare.

Jag får mer och mer kontakt med andra människor, både de som jag "känner" sedan tidigare och nya bekantskaper.

Jag arbetar aktivt med känslor och tankar, upplever skillnad långsamt. Har också upptäckt att jag mellan "varven" glömmer ångesten mer och mer.

Jag tänker automatiskt ångestfritt regelbundet och det gör så gott i själen. Jag går framåt utan att behöva tänka ibland!!

Så ser det i stort ut efter 36 dagar, där klienten orienterat självständigt under 33 av dessa dagar. På problemsidan kan upplevelsen att åka fram och tillbaka in i oro och bättre känslor upplevas som jobbigt och lite skrämmande/hindrande fortfarande. Det har gått kort tid och utvecklingen är otrolig, vilket vi talat en del om i detta samtal så att klienten kan se den verkliga utvecklingen och verkligheten. Klienten arbetar mer med att släppa greppet om gamla föreställningar med kartans hjälp till nästa samtal som sker om två veckor. Man ska också förstå kraften och snabbheten i utvecklingen när en karta finns tillgänglig. Klienten har drivit sin egen process sedan kartan blivit förstådd, vilket skedde redan de tre första dagarna. Vi har kartsamtal endast varannan vecka redan efter att en dryg vecka gått. Kartor ger den möjlighet som oordnade metoder inte kan ge snabbt och enkelt. Kartor skapar oftast också varaktiga tillstånd. En bonus är också att när man lärt sig kartan kan den användas för alla hinder i livet som komma skall. Kartan är generell, när man lärt sig den en gång kan den användas generellt för problemlösning.

55e dagen efter genomförd tredagarsterapi. Det fjärde orienteringssamtalet.

Jag ställde till att börja med en öppen fråga, berätta hur processen varit med dina ord och därefter började klienten berätta:

Det går framåt på många sätt!!

Sedan senaste samtalet har jag arbetat en hel del med att möta känslor som vi kom överens om och det har gett bra resultat, har känt en inre känsla av tillit. Upplever att jag fått ihop pusslet som bygger ihop mig.

Har upplevt positiva framsteg inom flera områden, jag deltar i all verksamhet inom det jag sysslar med just nu, vilket aldrig tidigare hänt. Jag har jobbat med min fritidssysselsättning och där skapat mer på tre veckor än jag gjort under ett eller flera helt år tillbaka i tiden.

Har även sökt ett arbete och varit på jobbintervju som gick mycket bra, det hade varit helt otänkbart innan denna terapi.

Jag har allmänt kunnat hantera tankar, jag snappar snabbt upp det negativa och korrigerar.

Jag äter bättre kost, bl.a. fisk som jag inte ätit på mycket lång tid. Jag tar regelbundna promenader. Jag har mycket lättare att ta kontakt med människor och även lättare att kommunicera. Jag känner mig i mycket bättre skick, hela jag!

Jag har haft kontakt med en kvinna vilket varit helt otänkbart för två månader sedan.

Den existentiella otryggheten och splittringen är borta, känner stor tillit, mina problem har liksom runnit av mig av sig själv när jag följt kartan, jag börjar nu se vem jag är.

Har en del kroppsliga förnimmelser kvar, upplever en del obalans i känslorna.(Vi gick igenom kartan här och bestämde hur kartan skulle användas för att processa just den delen fram till nästa orienteringssamtal, då är sannolikt även det problemet enklare att hantera)

Jag kände redan vi de första tre dagarna positiva framsteg, dessa framsteg har fortsatt under hela tiden, och just framstegen blir facit och skapar ännu mer tillit.

En ny insikt har kommit mer och mer. Jag ser verkligen nu hur fel jag tänkt och hur starkt det har varit. Kombinationen kartan - överblicken och hur du jobbar, ja hur du tar hand om klienterna, jag har upplevt det som mycket speciellt, den har varit nära och förtrogen, det har varit mycket viktigt. Inte det avstånd jag alltid känt i mina möten med andra terapeuter. ( Kommentar detta så här; när en karta används blir jag mer en orienteringstränare där vi jobbar sida vid sida med att lära ut kartan och jag behöver inte använda det krångliga och komplexa språk som terapeuter utan karta försöker hjälpa sina patienter med, det är en naturlig följd av att veta hur allt ska gå till redan innan vi träffas, kartan leder processen. Jag behöver inte heller fokusera på det sjuka – diagnoser, eftersom en karta är färdig att användas så jobbar vi bara med att orientera oss till friskare och friskare tillstånd i en process ända in i mål. Vi går framåt hela tiden utan att låta det sjuka hindra oss, karta är den optimala vägledare tillsammans med en psykologisk orienteringstränare som man kan kalla ”terapeuten” )

Det jag upplever som allra starkast och ett mycket stort framsteg är att jag kan vara ensam med mig själv helt utan ångest idag. Innan hade jag ångest ständigt och i synnerhet när jag var ensam. Jag öppnar mig mer för min omgivning, det går lättare och lättare. Ältandet - tvångstankarna kopplade till ångesten har släppt så mycket, när jag känner dessa känslor så är de mycket enklare att vända med kartförståelsen, ganska lätt många gånger.

Något jag också tänkt på är att jag precis innan jag träffade dig gick i kognitiv terapi drygt två månader, Tidsmässigt som den tid vi jobbat med mina problem. Under dessa dryga två månader upplevde jag inte att vi kom någonstans, jag upplevde ingen förbättring alls.

77e dagen efter genomförd tredagarsterapi. Det femte orienteringssamtalet.

Sedan senaste samtalet har det rullat på mycket bra, processen fungerar till en del av sig själv nu, jag behöver inte tänka så mycket utan det bara fungerar, fortsatt uppåt.

När jag känner svårare känslor så kan jag enkelt ändra på detta genom att tänka rätt, det börjar sitta så bra att hastigheten ökar med tiden.

Jag har varit tillsammans med min familj ett par veckor. Det har fungerat mycket bra, har inte alls behövt stänga in mig och fått förklara att jag inte mår bra, har inte alls känt mig dålig. Otrolig förändring av något som jag inte upplevt på många år.

Jag har träffat vänner och upplevt det mycket positivt, vilket inte varit fallet på många år, det har oftast känts som ett måste utan några bra känslor, jag har känt mig helt avstängd och rädd.

Jag har kunnat röra mig i samhället både ensam och med vänner utan några svåra känslor. Tidigare har jag känt ett stort obehag eftersom jag varit rädd för att möts många människor på orten, det har också släppt. Mycket fina och stabila känslor.

Jag är så mycket mer medveten om hur jag tänker nu, i synnerhet när jag är tillsammans med andra människor. Det innebär att mina känslor inte rusar iväg, jag är mycket tacksam idag.

Jag var extremt uppmärksam på alla delar i kartan inledningsvis, nu har kartan sjunkit in och jag upplever att det viktigaste är att släppa taget och bara vara nu när kartan visat hur det ska gå till.

Jag vill också prestera mer och jag kan se möjlighet idag att uppnå vissa drömmar jag för bara ett par månader trodde var omöjliga att nå. Jag förstår också att jag måste ge mig tid till återhämtning så jag rusar inte iväg utan tar det lugnt. Och när pressen blir stor backar jag och använder kartförståelsen för att korrigera kursen.

Jag har också förstått något mycket viktigt och märkligt känns det som. Jag tyckte i början att kartan behövde fyllas med mer information. Nu idag så ser jag verkligen att det är tvärtom, jag ska inte använda mer än det som finns i kartan, och även där skalar jag bort det jag inte behöver för att nå mitt mål att må bra. (Vill kommentera detta. Klienten har gjort en mycket stor upptäckt i och med förståelsen av att det ska vara få saker att processa för att nå framgång, redan tidigare har klienten förstått att ordningen om hur processen ska gå till är viktig. Det är en mycket komplex förståelse i sin enkelhet som uppnåtts. Det är just det sominsikten som skapade kartan och är lagen om hur komplexitet måste lösas när människan ska processa, bygga upp eller återskapa komplexitet som sönderfallit)

108e dagen efter genomförd tredagarsterapi. Det sjätte orienteringssamtalet.

Sedan sist har jag varit förkyld en längre period och min upplevelse är att det har gått lite bakåt under ett par – tre veckor. Jag har också insett att vissa relationer jag har eller har gått in i inte varit så bra för mig bl.a. annat en relation med en kvinna. Det är inte så illa att jag har ångest, mer att jag känner mig lite oroligare och osäkrare, förlorat lite av den självkänsla jag tidigare byggt upp, väldigt snabbt kan jag förstå idag. Jag kan också förstå att jag fortfarande är sårbar. Jag kämpar mycket med att jobba enligt kartan, men upplever att jag missar något eftersom jag sitter lite fast i min oroskänsla.

Jag kommenterade klientens tillfälliga tillbaka gång, och förklarade att det är naturligt utifrån det som hänt den senaste tiden. Sjukdom, som i sig tvingar fram passivitet får systemet att reagera kortsiktigt negativt genom att kliva tillbaka till gamla tankemönster som automatiskt sätter igång processen åt fel håll. Det har också förstärkts genom insikterna om de relationer som varit negativa, vilket behöver korrigeras.

Vi hade ett mycket bra samtal kring detta, och tillbaka gången kunde vändas till en positiv insikt där kartan uppdaterades för att komma upp på rätt väg igen.

Det som hände efter att tillståndet försämrats var att klienten försökte följa kartan igen utan att släppa på det tillstånd som uppstått (möta känslorna konsekvent, släppa taget och mata in nya tankar) Istället följde dessa gamla tankemönster in i processen och hindrade de effekter som orienteringen ska ge.

Klienten är nu medveten om detta och kommer sannolikt ha korrigerat orienteringsprocessen till nästa samtal som sker om en månad. Sammantaget till nu, en mycket bra och stabil process, så som en kartprocess ska vara. Enkel med snabba resultat.

Detta var ett exempel på resultat efter Tre-dagars terapi med karta.

"Skulle en orienterare - orientera i skogen utan karta?"

"Skulle en hjärnkirurg eller hjärtkirurg operera utan en tydlig bild av det som ska göras?"

"Skulle en byggnadsarbetare bygga en skyskrapa utan ritning?"

"Skulle en blomma växa upp igen på våren utan "kartan" i blommans DNA?"

Om du har förstått det osannolika som hänt i denna process för ett mycket svårt tillstånd och har lite kunskap om andra terpaiprocessers resultat så är skillnaden mycket stor. Vilket klienten själv påtalar mycket tydligt. Detta stämmer också väl överens med vad interventerna i den vetenskapliga utvärdering som är gjord enhälligt uttrycker som den stora skillnaden till andra terapiformer. http://tedestrandmetoden.se/media/4faa722fbb1ef.pdf

Det är skälet till att kartan är lika nödvändig inom psykologin och, ingen har bara uppfunnit den till nu. Det finns inga tvivel alls för mig om den enorma skillnaden. Efter 4 år på behandlingshem, både som klient och behandlare utan att någon kunde ge mig den förståelse och tydliga väg som krävs för att lösa komplexa problem så vet jag att det nästintill är omöjligt med dessa "validerade metoder" att lösa komplexa livsproblem. Ett fåtal löser problemen inom dessa metoder, men inte genom metoderna hjälp, mer att man genom vilja eller har tröttnat och självläker, men det är att fåtal. Med en karta så får i princip alla helt plötsligt möjlighet att lösa sitt problem själv.

Kartor är det som saknats när man använder metoder som inte kan hitta den väg/process som måste användas - Kartor och liknande är något som sorterar upp alla delar/all information och processar det i rätt ordning för att nå en varaktig och hållbar lösning.

Tredagarsterapi här: http://tedestrandmetoden.se/media/50003ed23ead7.pdf Anders Tedestrand

Artikel i Södermanlands Nyheter om Tedestrand-Metoden: http://tedestrandmetoden.se/media/tidningsklipp_feb2013.pdf

Webbsida: http://tedestrandmetoden.se

Mobil: 073-810 82 35

E-mail: anders.tedestrand@gmail.com

Anders Tedstrand

TEDESTRAND-METODEN - Visuell samtalsterapi och coaching

www.tedestrandmetoden.se

anders.tedestrand@gmail.com

mobil: +46738108235