Tedestrand coaching AB

Psykologisk orientering med processkarta ger nya resultat och behöver därför uppmärksammas.

Pressmeddelande   •   Jan 02, 2014 11:51 CET

Ett nytt år - 2014 med nya möjligheter att hjälpa betydligt fler som fastnat i olika livsproblem.

Om vi ska nå det målet krävs ett nytänkande om vad som kan lösa olika livsproblem eftersom de tillhör gruppen komplexa problem.

För att lösa komplexa problem så har historien visat oss ett mycket tydligt mönster, dessa problem har alltid lyckats bli lösta när en visuell överblick i någon form skapats för att förstå mer av helheten och för att leda den komplexa processen. Det andra kravet i utvecklingsprocessen har varit att denna visuella överblick måste vara möjlig att lära ut till den som ska lösa problemet. Det innebär att det inte räcker med att ex. terapeuten eller orienteringstränaren förstår och har "kartan", det krävs att kartan kan förklaras och lämnas över till den som ska "orientera" sig i mål. Detta oavsett om det gäller orientering i det komplexa psyket eller andra komplexa livssammanhang eller att orientera sig, bygga upp eller återskapa skogar och andra komplexa problemområden.

Min utmaning detta år är densamma som tidigare, att nå förståelse bortom den inpräglade psykologi och liknande som inte har nått denna insikt om att psykologin etc. tillhör komplexitetens område.

Jag efterlyser också ett ansvarstagande bland journalister, forskare, politiker och andra som har ansvar indirekt och direkt för att problematiken uppmärksammas och blir föremål för en seriös granskning.

Första steget i denna process är att ta till sig information utan att låta gamla föreställningar hindrar. 

Ta del av Psykologisk orienterings nya webbsida, studera, reflektera och ge dessa nya insikter den uppmärksamhet som behövs för att hjälpa fler ur skadliga och dödliga tillstånd.

http://psykologiskorientering.se/nyheter

Ta inte bara del, agera på det sätt du kan för att mer vetenskap kring detta blir möjligt. Logiken och signalerna om att detta är något nytt som ger nya resultat finns redan.

Jag avslutar med ett citat från en deltagare som genomgått Psykologisk orientering med processkarta:

"Kände inte till kartprocessen. Hade bara läst om den på hemsidan. Jag har tidigare gått hos psykologer för samtal, ok kortsiktigt ger det tröst/resultat men inte långsiktigt. Denna metod är, skulle jag vilja säga, unik och suverän"


Pensionerad försäljningschef med långvarig alkoholproblematik.


Anders Tedestrand


www.psykologiskorientering.se

info@psykologiskorientering.se

mobil: +46738108235


TERRÄNGEN ÄR INTE KARTAN!


NY GRUND - NYTT TÄNK - NYTT LIV