Tedestrand coaching AB

Psykologisk orientering söker forskarsamverkan.

Pressmeddelande   •   Maj 25, 2014 22:04 CEST

http://psykologiskorientering.se/kartan

Kan psykologisk problem lösas med "samtalspsykologi"? Eller krävs det som inom all annan komplex verksamhet, där människan lyckats nå bortom kontraproduktiva resultat, en visuell överblick som skapar förståelse av helheten och visar hur komplexiteten ska lösas? Och att den visuella överblicken är möjlig att läras ut till den som ska lösa det komplexa problemet?

Kan det vara så? Känner du till något område där människan löst komplexitet utan detta? Kan psykologin och andra "livsproblem" vara undantagen denna regel som verkar likna en naturlag?

Ta gärna del av länkarna och bilda dig en uppfattning:

Sammanfattning utvärdering LIU: http://psykologiskorientering.se/media/vetenskaplig.pdf
Hela utvärderingen LIU: http://www.psykologiskorientering.se/SpetsaTedestrandmetoden.pdf
10 klienter efter 3-dagars process med visuell överblick: http://psykologiskorientering.se/media/5343c9ca40f7f.pdf
Det nya begreppet Komplexiologi som ger sammanhanget/kontexten för - verksamhetgrenen/visuell överblick: http://psykologiskorientering.se/media/53390b3a8a78b.pdf 

Välkommen till kontakt, jag vill tillsammans med en forskare göra en utvärdering/liknande som håller för validering av Socialstyrelsen. Resultaten finns, utvärdering som bör skapa intresse för att behovet av visuell överblick för psykologin kan vara mycket sannolikt kopplat till resultaten. 

Till sist för att tydliggöra; den visuell överblick som används i orienterings/terapiprocessen är alltid klar när mötet med patienten sker. Det är en mycket viktig del och något som alltid är fallet när informationsmängderna eller byggstenarna är för stora att hantera genom tänkande och samtal generellt för komplexa sammanhang.

Kontakt här: http://psykologiskorientering.se/kontakt