Tedestrand coaching AB

Psykologiska samtal utan karta, "jorden är platt", kirurgi utan röntgen, vad är likheten?

Pressmeddelande   •   Jul 20, 2013 10:39 CEST


Psykologisk desorientering med samtal - eller psykologisk orientering med karta är den verkliga skillnaden när komplexa livsproblem ska lösas. 

Samtalet är själva förflyttningen framåt efter kartan, så som förflyttningen genom att gå eller springa är i skogsorientering genom att följa kartan. 

Att gå utan karta i den komplicerade skogen eller att samtala om det komplicerade psyket ställer lika stora krav på att något ordnar upp processen för att komma igenom och nå målet.

Det är en naturlag som måste förstås om vi ska få psykvård och missbruksvård till något som löser tillstånd och inte något som skapar livslånga medicineringar, lidande och för tidig död för flertalet.

Ska vi välja att se verkligheten, eller ska vi välja att fortsätta blunda?

Om det inte fanns någon karta idag som var uppfunnen idag, då hade jag inte kunnat skriva det jag skriver just nu, det är en enkel logik. 

När föreställningen om att jorden var platt var det ingen som tänkte eller kommunicerade om en rund jord eftersom det inte framtänkt eller uppfunnet. När väl någon förstod att jorden är rund var det inte självklart att människor tog till sig den informationen, tvärtom var föreställningen; jorden är platt så stark och inpräglad att det tog lång tid att komma igenom dessa tankemönster.

Genom att kommunicera om detta är min förhoppning att du som läser detta ska se det uppenbara. Ingen komplex problematik som hanteras av människan har någonsin lösts utan att en visuell överblick skapats först som leder processen att få ihop alla bitar eller all information. Denna visuella överblick måste också vara möjlig att lära ut till den som ska lösa problemet.

Psykologin är sannerligen inte undantagen, psykologin och våra psyken är något av det mest komplexa i universum och kräver självklart en visuell överblick för att övervinnas. Dessutom måste denna visuella överblick vara möjlig att lära ut till den som ska lösa sin ångest, depression, sitt missbruk eller något annat svårt livsproblem.

Detta är en naturlag. Stanna upp, reflektera, det jag säger är mycket logiskt och naturligt. Vill du vara en som hjälper alla lidande och döende i svåra tillstånd eller vill du vara en "plattjordsförespråkare" inom en gammal kontraproduktiv psykologi?

Anders Tedestrand

Psykologisk orienteringstränare

PSYKOLOGISK ORIENTERING

www.tedestrand.se

info@tedestrand.se

mobil: +46738108235