Utbildningsdepartementet

Psykoterapeututbildningar stoppas - och ses över

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 11:34 CEST

Regeringen har idag givit Högskolverket i uppdrag att utreda hur en ökad kvalitet i psykoterapeututbildningen ska kunna säkerställas. Bakgrunden är den utvärdering av landets samtliga psykoterapeututbildningar (utom den vid Stockholms universitet) som Högskolverket presenterade våren 2007. Utvärderingen visade att det fanns flera brister med utbildningen. Högskolverket rekommenderade därefter att examenstillstånden för 7 av de 18 utvärderade utbildningsanordnarna skulle återkallas.

Regeringen har idag beslutat att återkalla tillstånden att utfärda psykoterapeutexamen för följande utbildningsanordnare: Beteendeterapeutiska Föreningen i Uppsala, Göteborgs Psykoterapi Institut, Häggmark Psykoterapi och konsult AB för Linnéstadens Psykoterapi Institut, Otterhällans Institut för Psykoanalys Psykoterapi och Utbildning Handelsbolag, Psykoterapisällskapet i Stockholm AB, Svenska psykoanalytiska föreningen och Svenska psykoanalytiska sällskapet.

- Det är oerhört viktigt att utbildningar av denna typ håller hög kvalitet för att det ska finnas duktiga psykoterapeuter. Jag tycker därför att det känns väldigt bra att vi idag tar det här "dubbel-greppet". Vi drar in examensrätten för utbildningar som inte håller måttet, samtidigt som vi ber Högskoleverket fundera på hur psykoterapeututbildningen ska se ut i framtiden, säger högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg.

Högskoleverket ska redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet senast den 31 mars 2010.


Kontakt:
Eva-Marie Byberg
Pressekreterare hos Lars Leijonborg
08-405 38 77
070-772 74 47