Mittuniversitetet

Psykoterapimässa i Östersund

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 08:44 CEST

Jämtland har en lång tradition av kvalificerade erbjudanden om psykoterapi och utbildningar i psykoterapi. I dagarna två, den 20-21 oktober anordnas en stor Psykoterapimässa av Mittuniversitetet och Föreningen för legitimerade psykoterapeuter i Jämtlands Län. Syftet är att förmedla kunskap genom att bland annat visa på den stora bredd av olika terapiinriktningar som erbjuds i Jämtland.

Olika terapiinriktningar lämpar sig olika väl för olika typer av problemställningar och också för olika personligheter. Därför vill vi förmedla kunskap om de olika inriktningar som erbjuds, konstaterar Ulla-Britta Stenström som är legitimerad psykolog och prefekt vid institutionen för socialt arbete vid Mittuniversitetet.

Inbjudna till mässan är bland annat landstingets personal och kommunernas personal samt den allmänhet som är intresserade. Men också lärare i socialt arbete och studenter på socionom-programmets sista termin, som nu går inriktningen psykosocialt behandlingsarbete, är inbjudna att delta vid mässan.

Samtliga presentationer görs av legitimerade psykoterapeuter. Att vara legitimerad psykoterapeut innebär att man har rätt att bedriva psykoterapi enligt hälso- och sjukvårdslagen. I länet finns idag ett trettiotal legitimerade psykoterapeuter. Samtliga föreläsare på psykoterapimässan har en gedigen erfarenhet av psykoterapi och man vill ge deltagarna en inblick i de olika psykoterapeutiska behandlingsmetoder som används, metoder som i sin tur bygger på olika teoretiska referensramar,

Föreningen vill dels visa på att psykoterapi är ett viktigt verktyg i behandlingen av psykisk ohälsa och dels vill man synas bättre i den offentliga debatten. Psykoterapimässan är ett första steg i denna riktning, säger Ulla-Britta Stenström Jönsson.

Psykoterapimässan inleds av representanter från Mittuniversitetet: rektor Thomas Lindstein, som själv är professor i socialt arbete och legitimerad psykolog, samt Ulla-Britta Stenström-Jönsson, som är prefekt vid institutionen för socialt arbete och legitimerad psykolog.

I dagsläget är 170 personer anmälda – vilket överträffar förväntningarna! För de som är intresserade kan eventuellt överblivna biljetter köpas vid ingången. Mässan äger rum i stora hörsalen, i ”gamla ridhuset”, på Mittuniversitetets campus i Östersund.

Mer information, inklusive program och föreläsarpresentationer, finns på Föreningen för legitimerade psykoterapeuter i Jämtlands län: www.psykoterapeuter-z.se


Frågor kan ställas till:
Ulla-Britta Stenström Jönsson, institutionen för socialt arbete, Mittuniversitetet,
063-165354, 070-3270305

Bitti Jonasson
Informationschef
Informationsavdelningen Mittuniversitetet (PR and Information Office, Mid Sweden University)
S-831 25 Östersund
Besöksadress (visiting address): Campus Östersund, Studentplan 2, Hus B, Plan 3 (Regementsgatan)
Mobile: +46 70 618 55 28
Tel: +46 63 16 55 28
Fax: +46 63 16 54 54
E-mail: bitti.jonasson@miun.se
www.miun.se