Glocalnet AB

PTS beslut för friare konkurrens gynnar Glocalnet

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2004 09:43 CEST

Igår beslutade Post- och Telestyrelsen (PTS) att Telia, Tele2 och Vodafone från 1 juli 2004 successivt under tre år ska införa kostnadsbaserad prissättning på samtal till mobilnäten. Det första steget innebär för Glocalnet en kostnadssänkning på cirka 3 mkr per månad, vilket ger motsvarande resultateffekt med nuvarande slutkunds-priser. PTS beslut kan komma att överklagas av mobiloperatörerna.

Med stöd av den nya E-komlagen, som infördes i juli 2003, har PTS nu beslutat att Telia, Tele2 och Vodafone är dominerande operatörer på mobilmarknaden i Sverige. De är därmed skyldiga att tillämpa kostnadsbaserad prissättning på avgifter för samtrafik avseende samtal till och mellan mobilnäten. För Glocalnets del innebär det kraftigt sänkta kostnader på framförallt fasttelefonisamtal till Tele2 och Vodafones nät.

Sänkningen ska enligt PTS beslut genomföras i fyra steg, vid varje halvårsskifte, fr o m 1 juli i år t o m halvårsskiftet 2007. För Glocalnet innebär det första steget en kostnads-sänkning på cirka 3 mkr per månad. Resterande sänkningar bedöms sammanlagt reducera kostnaderna med ytterligare 3 mkr per månad med nuvarande trafikvolymer. Resultat-effekten är beroende av utvecklingen av slutkundspriser, vilka kan komma att sjunka tack vare PTS beslut. Dessutom kan beslutet komma att överklagas och mobiloperatörerna kan begära uppskov med att sänka priserna tills ärendet avgjorts av domstol.

- Detta är ett viktigt steg för en friare konkurrens och riktigare prissättning på tele-marknaden. Det är positivt för Glocalnet och det är positivt för kunden, säger Glocalnets VD Jan Edholm.

Telia har sedan tidigare skyldighet att tillämpa kostnadsbaserad prissättning och har i omgångar varit tvingade att sänka sina priser efter beslut från PTS. Flera av dessa beslut är överklagade och är föremål för rättslig prövning. Enligt gårdagens beslut skall Telia successivt sänka priset ytterligare under de närmaste tre åren.


För ytterligare information kontakta:

Jan Edholm,VD
Tel: 0733-78 01 02

Glocalnet
Box 6896
113 86 Stockholm
Tel: 08-566 341 00
www.glocalnet.se