Post- och telestyrelsen, PTS

PTS beslut om viktig bredbandsprodukt godkändes av domstolen

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 09:13 CEST

Länsrätten godkänner inte Telia Soneras överklagande av PTS beslut om en skyldighet för Telia Sonera att ge andra operatörer möjlighet att köpa bredbandstillträde i form av en så kallad bitströmsprodukt.

PTS har beslutat om två bredbandsprodukter som Telia Sonera är skyldigt att erbjuda, LLUB och bitström. LLUB kräver större egna investeringar av operatören som köper den, medan bitströmsprodukten är mer färdigpaketerad och kräver mindre investeringar. Bitström kan på sikt leda till att fler operatörer kan etablera sig på fler platser i landet och till att konsumenternas valmöjligheter därmed ökar.

- Det är mycket positivt att vi nu kan genomdriva vårt beslut. Bitströmsprodukten gör att fler konsumenter kommer att kunna ta del av bredbandserbjudanden från fler än en operatör. I dag kan vi också äntligen starta vår tillsyn över beslutet, säger Joanna Ledunger, chef för PTS avdelning för marknadsfrågor.

För aktörer som vill erbjuda bredband är bitströmsprodukten en möjlighet att etablera sig där det inte finns tillräckligt kundunderlag för att erbjuda LLUB. Bitström kan också fungera som ett första steg in på marknaden för nya operatörer.

För konsumenterna innebär PTS beslut att valmöjligheterna och förutsättningarna för lägre priser på bredband kan öka, även om man är ansluten till en liten telestation där kanske bara en operatör erbjuder bredband idag.

PTS fattade den 24 november 2004 beslut om att Telia Sonera är skyldigt att tillhandahålla bitströmstillträde. Telia Sonera överklagade PTS beslut till Länsrätten och begärde att domstolen skulle upphäva PTS beslut i väntan på prövning. Länsrätten beslutade att PTS beslut inte skulle gälla i väntan på prövning den 3 februari 2005. När länsrätten nu meddelar dom i ärendet har man inte ändrat PTS beslut på någon punkt. Därför gäller nu beslutet.

PTS beslut från 24 november 2004 (pdf 276 kB, öppnas i nytt fönster)
http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/Bredbandstilltrade_i_grossistledet_skyldigheter.pdf

För vidare information:
Joanna Ledunger, chef avdelningen för marknadsfrågor, tfn: 08-678 57 57

PTS verkar för att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster.