Post- och telestyrelsen, PTS

PTS beslutar om regler för mobiloperatörer

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2010 11:17 CET

PTS styrelse har i dag beslutat om förnyade regler som innebär att mobiloperatörer ska ta emot samtalstrafik från andra operatörer och hålla kostnadsorienterade priser.

Samtrafik mellan nät är en grundläggande förutsättning för att konsumenter, företag och organisationer ska kunna nå varandra. PTS vill förhindra att operatörerna överprissätter tjänster som de säljer till varandra och som behövs för att samtrafiken ska fungera. En bättre konkurrens mellan operatörerna på marknaden förväntas leda till större valmöjligheter och lägre priser för mobiltelefoni för konsumenterna.

Liknande regler har funnits för de största mobiloperatörerna sedan 2004, men dagens beslut innebär att fler operatörer omfattas av reglerna. De operatörer som får fortsatta skyldigheter på marknaden är Hi3G, Tele2, Telenor och Telia Sonera. Nya operatörer har tillkommit som tidigare inte haft skyldigheter: AINMT (Net1), Lycamobile, TDC och Ventelo.

Besluten har samråtts med operatörerna, Konkurrensverket och EU-kommissionen under april-oktober 2010. Med anledning av de synpunkter som inkommit under samråden har PTS gjort vissa ändringar i det ursprungliga beslutsförslaget. Bland annat har PTS tagit bort den föreslagna skyldigheten om särredovisning och förtydligat marknadsavgränsningen.

Besluten gäller från och med i dag. 
Ta del av besluten.

För mer information:
David Troëng, chef för konkurrensavdelningen, tfn: 070-861 72 19
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55

Bakgrund

PTS beslutade 2004 och 2005 om de skyldigheter som i dag gäller på marknaden för elektronisk kommunikation. PTS genomför nu andra generationens marknadsanalyser och skyldighetsbeslut. I denna andra omgång analyseras sju delmarknader.

Vad är problemet på marknaden för mobil samtalsterminering?

Varje operatör har monopol på samtalsterminering till sina egna slutkunder. De kontrollerar alltså tillträdet till sina slutkunder. En konkurrerande operatör kan därmed inte välja att skicka ett samtal till någon annan operatörs nät än där den uppringde slutkunden finns. Den här monopolsituationen skapar incitament för operatörerna att ta ut ett så högt pris som möjligt av varandra när de terminerar samtal i det egna nätet. Konkurrenterna - och i slutänden konkurrenternas slutkunder - drabbas genom högre priser.

Ytterligare ett problem är att prisskillnaden mellan att terminera i fasta och i mobila nät är stor. I dag är det ungefär tio gånger dyrare att terminera i mobila nät. Detta gynnar de stora mobiloperatörerna medan det missgynnar små mobiloperatörer och fastnätsoperatörer.

 

Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.