Post- och telestyrelsen, PTS

PTS beviljar ändrade tillståndvillkor

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2007 16:57 CET

Post- och telestyrelsen har i ett beslut den 31 januari beviljat Telia Sonera en ändring av tillståndsvillkoren för att använda radiosändare i 26 GHz-bandet.

I och med PTS beslut den 31 januari har villkoren ändrats på så sätt att bolaget ska kunna använda den befintliga frekvenstilldelningen i tillståndet för både fast yttäckande radioaccess (FWA) och punkt-till-punkt radiolänk.

Läs beslutet http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/Beslut_TeliaSonera_26GHz_dnr06_14858_070131.pdf