Post- och telestyrelsen, PTS

PTS förslag till auktionsregler för trådlöst bredband på remiss

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2007 16:39 CET

I augusti 2007 planerar Post- och telestyrelsen, PTS, att genom en auktion dela ut tillstånd för trådlöst bredband i 3,6-3,8 GHz-bandet. Totalt 1 160 tillstånd finns tillgängliga, fyra i varje kommun. PTS förslag till föreskrifter för auktionen skickas nu på remiss fram till 15 mars.

Syftet med PTS tilldelning av tillstånd är att ge förutsättningar för att operatörer ska kunna bygga bredbandsnät, vilket kan öka utbudet och konkurrensen på bredbandsområdet. I förlängningen är målsättningen att fler konsumenter ska få tillgång till bredbandstjänster.

Hur auktionen ska gå till ska regleras i föreskrifter från PTS liksom i en allmän inbjudan. Förslag till föreskrifter skickas nu på remiss. Synpunkter ska vara PTS tillhanda senast 15 mars. Förslag till inbjudan finns publicerad på PTS webbplats.

PTS planerar att fatta beslut om föreskrifter i april. Inbjudan till auktionen planeras att publiceras i slutet av april med sista anmälningsdag i slutet av maj.

PTS bjöd i juni 2006 in till ansökan om kommunbaserade tillstånd för trådlöst bredband i 3,6–3,8 GHz-bandet. När ansökningstiden gick ut i augusti 2006 var antalet ansökningar fler än antalet tillgängliga tillstånd i samtliga kommuner. Inga tillstånd kunde därför delas ut direkt. PTS planerar i stället att dela ut tillstånden genom en auktion som ska hållas i augusti 2007.

* Ta del av remissen
http://www.pts.se/Remisser/remiss.asp?SectionId=3129

* Förslag till Allmän inbjudan
http://www.pts.se/Archive/Documents/SE/BWA_utkast_allman_inbjudan_070214.pdf


För mer information:
Catarina Wretman, chef för spektrumavdelningen, tfn 0708-56 72 11
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55