Post- och telestyrelsen, PTS

PTS presenterar bredbandsstrategi för Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 09:37 CET

Välkommen till ett seminarium där Post- och telestyrelsen, PTS, presenterar sitt förslag till bredbandsstrategi för Sverige avseende tillgänglighet och konkurrens.

Från PTS medverkar bland andra generaldirektör Marianne Treschow.

Bredbandsstrategin kommenteras på plats av Anders Bruse, vd för TeliaSonera Sverige, samt av Niclas Palmstierna, vd för Tele2 Sverige.

Bredbandsstrategin innehåller förslag på:

- hur alla svenskar ska få tillgång till bredband 2010
- modell för likabehandling av operatörer som vill ha tillträde till Telia Soneras fasta nät

Såväl journalister, analytiker som operatörer hälsas välkomna till seminariet.

Tid och plats
Citykonferensen, Polhemssalen, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.
Torsdagen den 15 februari, kl. 13.00-14.30.

Anmälan och frågor
Anmälan sker till PTS presschef Ulrika Strömqvist på ulrika.stromqvist@pts.se. Ange namn på samtliga deltagare samt vilket medium eller företag som representeras.

Eventuella frågor besvaras av PTS presstjänst på 08-678 55 55.

Välkommen!


Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation (telekommunikationer, IT och radio) och post. Myndigheten arbetar med konsumentfrågor, effektiv konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Målsättningen är att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Generaldirektör för PTS är Marianne Treschow. Läs mer på www.pts.se.