Näringsdepartementet

PTS ska utreda möjligheten att nå 112-tjänster via IP-telefoni

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 13:56 CEST

Regeringen har idag beslutat att ge PTS i uppdrag att bland annat utreda möjligheten att via IP-telefoni och andra relevanta elektroniska kommunikationstjänster nå nödnumret 112.

I uppdraget, som ingår som en del av den IT-politiska proposition som lämnades till riksdagen i somras, ingår också att beskriva utvecklingen för telefonitjänster, med särskilt fokus på IP-telefoni, utifrån ett konsument- konkurrens- och säkerhetsperspektiv.

- Intresset för IP-telefoni växer, både bland konsumenter och företag. Utvecklingen kan främja ökad konkurrens, större valfrihet och lägre priser. Men det kan finnas begränsningar, till exempel när det gäller 112-tjänsterna. Det är viktigt att följa denna utveckling noga så att vi kan ta till vara konsumenternas intressen, säger infrastrukturminister Ulrica Messing.

Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2006.

Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare
08-405 20 27
070-3002008

Hans Öjemark
Kansliråd
08-405 37 37