Post- och telestyrelsen, PTS

PTS utser vinnare i innovationstävling

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2010 16:58 CEST

Kommunikationsmyndigheten PTS har nu utsett slutgiltiga vinnare i sin innovationstävling. De elva vinnarna får finansiering från PTS för att genomföra sina projekt.

Under 2010 har PTS anordnat en innovationstävling på temat "Arbete och utbildning". Syftet med tävlingen är att få fram smarta lösningar som kan öka möjligheterna till arbete och utbildning för personer med funktionsnedsättning.

PTS beslutade i somras vilka projekt som skulle få genomföra en förstudie. Meningen med förstudien var att säkra att det finns rätt förutsättningar för att genomföra projekten på önskat sätt och med önskat resultat. Till sin hjälp hade PTS då ett externt expertråd, bestående av personer med särskild kompetens inom en rad olika områden.

Nu har samtliga förstudier utvärderats och PTS har beslutat vilka projekt som vinner innovationstävlingen. Det rör sig om totalt elva vinnare, som nu får finansiering från PTS för att genomföra projekten.

- PTS bedömer att de här projekten kan förbättra möjligheterna till arbete och utbildning för personer med funktionsnedsättning. Vi bedömer också att det finns tillräcklig potential för att bli kommersiella produkter eller tjänster. Det kommer att bli väldigt spännande att följa de här projekten, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

De olika projekten tilldelas mellan omkring en halv miljon och två miljoner kronor. Arbetet med projekten påbörjas direkt och kommer att finansieras av PTS i som längst två år. Mer information om vinnarna finns på PTS webbplats, www.pts.se/innovation.

Vinnarna i PTS innovationstävling

 • Comai AB från Visby
 • Europea i Malmö AB
 • FUB i Kalmar Län
 • Motion Control i Västerås AB
 • Samtrafiken i Sverige AB i Stockholm
 • Santa Anna IT Research Institute AB från Linköping
 • Sweden Assistive Solutions AB från Vadstena
 • Symmetri Konsult AB från Grillby i Enköpings kommun
 • Telenor Sverige AB
 • Veridict AB från Stockholm
 • Voice Professional i Stockholm AB

Särskilt omnämnande

PTS har dessutom beslutat att dela ut ett särskilt omnämnande till det projekt som bäst lever upp till konceptet "Design för alla". Omnämnandet tillfaller forskningsinstitutet Santa Anna IT Research Institute AB från Linköping, vars projekt syftar till att utveckla en e-tjänst som gör det möjligt att automatiskt framställa sammanfattningar av olika textdokument. Tanken är också att programvaran kommer att göras fritt tillgänglig i en basversion för att underlätta spridning och utveckling.

- "Design för alla" är en vision om att produkter, tjänster och miljöer är utformade för att fungera för så många människor som möjligt, oavsett funktionsförmåga. PTS anser att Santa Anna IT Research Institute AB uppfyller dessa krav genom att ta fram en tjänst som alla kan ha nytta av. Dessutom drivs projektet enligt en utvecklingsmetodik som på ett bra sätt lever upp till konceptet "Design för alla", säger Göran Marby.

Ny tävling inom kort

Samtidigt meddelar PTS att en ny innovationstävling startar inom kort. Den här gången kommer temat att vara "Kultur och fritid". Den tävlingen är planerad att starta i november.

- Meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter är viktiga delar i många människors liv. Nu söker vi förslag på tjänster och produkter som kan öka tillgängligheten till kultur och fritid för personer med funktionsnedsättning. Vi har positiva erfarenheter från vår första innovationstävling. Också den här gången hoppas vi få in många intressanta och genomtänkta förslag från innovativa företag, forskare och organisationer, säger Göran Marby.

Mer information om PTS innovationstävling på temat "Kultur och fritid" kommer att publiceras på PTS webbplats, www.pts.se/innovation.

Mer information:
Anna Boström, tf. chef PTS enhet för konsumentfrågor, tfn: 073-644 55 23
PTS presstjänst, tfn: 08-678 55 55 

Pressmeddelandet i sin helhet hittar du på
http://www.pts.se/sv/Nyheter/Pressmeddelanden/2010/PTS-utser-vinnare-i-innovationstavling/ Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. PTS arbetar för långsiktig konsumentnytta, långsiktigt hållbar konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.

Post- och telestyrelsen, Box 5398, 102 49 Stockholm, tel. 08-678 55 00