Post- och telestyrelsen, PTS

PTS vill förenkla för användare av radiosändare

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 13:15 CET

Snart kan det bli enklare och billigare för fler användare, tillverkare och återförsäljare av radiosändare. Post- och telestyrelsen, PTS, föreslår ett tiotal nya områden där användarna ska slippa ansöka om tillstånd för att använda radiosändare, t.ex. för hörselhjälpmedel och UWB för kortdistansradio.

Den som använder en radiosändare måste ha tillstånd enligt lagen om elektronisk kommunikation. Dock kan PTS besluta om undantag från tillståndsplikten och därmed minska användarnas administration och kostnader. För att en radioanvändning ska kunna undantas från tillståndsplikten krävs att den inte medför någon påtaglig risk för skadlig störning.

Fler slipper tillståndsplikt
PTS gör nu en översyn av den föreskrift som innehåller undantag från tillståndsplikten. Den anpassas till EU-bestämmelser, omstruktureras för att bli tydligare och innehåller tolv nya undantag.

- Vi vill att fler radioanvändningar ska undantas från tillståndsplikt. Då slipper användarna det administrativa besvär och den kostnad det innebär att söka och inneha ett tillstånd för radiosändare, säger Catarina Wretman, avdelningschef på PTS.

Några av de områden där PTS föreslår att man nu ska slippa ansöka om tillstånd för är trygghetslarm och hörselhjälpmedel och UWB-radiosändare (UltraWideBand) för kortdistansradio.

Positiva effekter för småföretagare
PTS bedömer att de nya reglerna kan få positiva effekter inte bara för användarna av radiosändare, utan också för småföretagare. Det kan handla om tidsbesparingar, minskade utgifter och bättre konkurrensförmåga.

PTS föreskrift har skickats på remiss till EU-kommissionen, myndigheter, företag och organisationer. Målet är att de nya undantagen från tillståndsplikt ska träda i kraft i juni 2007.

Förslag till föreskrift: www.pts.se/Remisser/remiss.asp?SectionId=3126

För mer information:
Catarina Wretman, chef för spektrumavdelningen, 0708-56 72 11
PTS presstjänst, 08-678 55 55

PTS föreslår följande nya undantag från tillståndsplikt:
1. Terminaler i järnvägens kommunikationssystem GSM-R
2. Nya kanaler för modellflygplan och övrig radiostyrning
3. System för spårning av gods och mätvärdesinsamling i frekvensbandet 169,400-169,475 MHz (del av det tidigare s.k. ERMES-bandet)
4. Nya induktiva tillämpningar för bl.a. RFID och djurimplantat
5. Ny induktiv tillämpning för tågsäkerhetssystem (Euroloop/Eurobalise)
6. Nya frekvensband för medicinsk telemetri
7. Trygghetslarm och hörselhjälpmedel i frekvensbandet 169,4-169,6 MHz (del av det tidigare s.k. ERMES-bandet)
8. Radar för nivåmätning i slutna kärl eller utrymmen
9. UWB-radiosändare (UltraWideBand) för kortdistansradio
10. Fordonsradar i 79 GHz-bandet
11. Utökning av frekvensutrymme för väg- och fordonstelemetri
12. GSM-system på utlandsregistrerade flygplan


Post- och telestyrelsen, PTS, bevakar områdena elektronisk kommunikation (telekommunikationer, IT och radio) och post. Myndigheten arbetar med konsumentfrågor, effektiv konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Målsättningen är att alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. Generaldirektör för PTS är Marianne Treschow. Läs mer på www.pts.se.