Post- och telestyrelsen, PTS

PTS vill göra det lättare att byta tele- och internetoperatör

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2010 13:58 CEST

Svenskarna har svårare att byta operatör inom elektronisk kommunikation än sina nordiska grannar. Kommunikationsmyndigheten PTS föreslår därför att lagen om elektronisk kommunikation ändras så att myndigheten får möjlighet att ingripa mot villkor som hämmar konsumenternas byte av operatör.

Långa uppsägnings- och bindningstider samt låsning av mobila SIM-kort till viss operatör är exempel på avtalsvillkor som begränsar konsumenters möjlighet att byta operatör. PTS visar i rapporten "Möjligheten att byta" att svenska telefoni- och bredbandskonsumenters möjlighet att byta leverantör är betydligt mer begränsad än för konsumenter i våra nordiska grannländer. PTS föreslår i rapporten lagändringar som innebär att PTS skulle kunna agera mot:

  • Långa uppsägningstider. I dag har nästan alla abonnemang en uppsägningstid på tre månader, i de nordiska grannländerna är uppsägningstiderna maximalt en månad.
  • SIM-kortslås där kunden måste betala en avgift för att låsa upp SIM-kortet. PTS anser att SIM-kortslås endast bör tillåtas under viss tid, och under förutsättning att låset automatiskt tas bort efter bindningstidens slut.

I våra nordiska grannläder är uppsägningstiderna kortare, samtidigt som SIM-kortslåsen automatiskt upphör vid bindningstidens slut. Detta är sannolikt viktiga förklaringar till att övriga nordiska konsumenter är betydligt mer aktiva när det gäller att flytta (portera) telefonnummer till annan operatör.

- Att konsumenter kan välja och välja bort erbjudanden utan onödiga inlåsningar är en förutsättning för en fungerande marknad. Vi i Sverige bör närma oss de övriga nordiska länderna när det gäller möjligheten att byta. De lagändringar vi föreslår i rapporten skulle förbättra situationen betydligt, säger PTS generaldirektör Göran Marby.

PTS föreslår också i rapporten att regeringen utreder en eventuell begränsning av den maximalt tillåtna bindningstiden, samt att regeringen ger PTS i uppdrag att utreda hur sampaketering av tjänster påverkar konsumenternas rörlighet.

För mer information:

Anna Boström, tf chef för enheten för konsumentfrågor, tfn 073-644 55 23
PTS presstjänst, tfn 08-678 55 55

Ta del av rapporten


Kommunikationsmyndigheten PTS bevakar områdena elektronisk kommunikation och post. Med elektronisk kommunikation avses telefoni, Internet och radio. Myndigheten arbetar med konsumentfrågor, effektiv konkurrens, effektivt resursutnyttjande och säker kommunikation. Läs mer på www.pts.se.