Software Innovation

Public 360° populärt val bland kommuner

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 06:00 CET

Knivsta kommun är den tredje kommunen inom en tremånadersperiod som väljer systemet Public 360° för att förbättra sin dokument- och ärendehantering. Nyligen gjorde även Oskarshamns och Hällefors kommun samma val.

Knivsta kommun har i dagarna köpt in Public 360° för att utveckla sin centrala ärendehantering till att omfatta hela processen för ett ärende. Kommunen behövde ett system som förenklar arbetssättet för såväl registratorer och handläggare från det att ett ärende skapas till avställning. Tillgänglighet och användbarhet med tydlig och överskådlig information var ett mycket viktigt kriterium vid upphandlingen.

Med Public 360° får Knivsta kommun ett användarvänligt och modernt system för att ge en bättre serviceupplevelse för sina medborgare, öka kvaliteten och säkerställa/underlätta politiska beslut.

- Den kommunala sektorn är inne i ett intensivt skede för att utveckla och öka effektiviteten i sina processer och behöver därför ett helt annat stöd än vad de gamla diariesystemen ger. Det är roligt att Knivsta, en kommun i stark tillväxt, väljer ett IT-stöd som stadigt ökar inom den offentliga förvaltningen. säger Anders Palm, Director Sales på Software Innovation.


För mer information
Anders Palm, Director Sales, Software Innovation Sverige
Epost: anders.palm@software-innovation.se
Tel : + 46 (0)73-270 60 75

Lisbeth Rye-Danjelsen, Enhetschef, Knivsta kommun
Epost: lisbeth.rye-danjelsen@knivsta.se
Tel: +46 (0)18-34 71 09

Om Software Innovation
Software Innovation är ett Skandinaviskt företag och en av de internationellt ledande leverantörerna av programvara för informationshantering, dokumentkontroll och ärendehantering. Med över 25 års erfarenhet och kompetens arbetar vi målmedvetet med att leverera framtidssäkra, flexibla och användarvänliga lösningar. Vi skapar god kunskapsdelning, effektiva samarbeten, verksamhetskontroll och bättre service i privata och offentliga organisationer. Vår standardbranschlösning är byggd på Microsoft SharePoint – marknadens ledande plattform för samarbete. www.software-innovation.se