Industrivärden AB

Publicering av Industrivärdens årsredovisning 2005

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 10:33 CET

Industrivärdens årsredovisning för räkenskapsåret 2005 finns från och med idag till-gänglig på bolagets hemsida, www.industrivarden.se (svensk version) samt www.industrivarden.net (engelsk version). Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägarna och övriga registrerade intressenter under vecka 12.

Tryckta årsredovisningar kan dessutom rekvireras från bolaget.

Stockholm den 17 mars 2006

AB INDUSTRIVÄRDEN (publ)


För ytterligare information, kontakta:
Industrivärdens IRO, Sverker Sivall, tel. 08-666 64 19