Melker Schörling AB

Publicering av MSABs årsredovisning 2008

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 09:10 CEST


Melker Schörling ABs årsredovisning finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.melkerschorlingab.se. Årsredovisningen distribueras inom kort per post till dem som har efterfrågat denna information. Beställning kan göras per post, e-mail eller telefon genom kontaktinformationen bifogad nedan.

Kontaktinformation:
Melker Schörling AB
Birger Jarlsgatan 13, 4 tr
111 45 Stockholm
E-mail: info@melkerschorlingab.se
Telefon: 08-407 36 62

MSAB är ett aktivt och långsiktigt ägarbolag. MSAB är noterat på OMX Nordic Exchange Stockholm, Large Cap. Innehaven består av bolag med tydlig strategi och inriktning och fortsatt stark utvecklingspotential. De större bolagen tillhör idag de världsledande inom sina respektive områden. MSABs innehav består av åtta börsnoterade bolag: Hexagon, AAK, ASSA ABLOY, Securitas, Niscayah, Bong Ljungdahl, Loomis och HEXPOL. MSABs största innehav är Hexagon där bolaget äger 29,6% av kapitalet och 49,8% av rösterna. Genom ett långsiktigt och aktivt ägande ska MSAB bidra med en fortsatt god utveckling av innehaven och skapa värde för MSABs aktieägare. MSAB avser att göra nya investeringar i såväl noterade som onoterade bolag.