CombiGene AB

Publicering från de vetenskapliga grundarna

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2015 09:34 CET

Artikeln heter ”Translational approach for gene therapy in epilepsy: Model system and unilateral over expression of neuropeptide Y and Y2 receptors” och som medförfattare står även andra forskare från universiteten i Lund och Köpenhamn. Som titeln antyder handlade studien om precis det behandlingskoncept som CombiGene vill utveckla, även om studien till största del ägde rum före 2015 och inte var sponsrad av CombiGene.

Resultaten stödjer behandlingskonceptet men det speciella med denna studie var den djurmodell som användes. Råttor användes som försöksdjur och dessa utvecklar temporallobsepilepsi efter hjärnskada på samma sätt som patienter, dvs med oprovocerade anfall som kan komma närsomhelst. Att en djurmodell liknar situationen för mänskliga patienter brukar inom läkemedelsutveckling kallas att modellen har ett högt translationellt värde. Och om de modeller som används har ett högt translationellt värde så reduceras risken för att den effekt man ser på försöksdjur inte kan reproduceras på patienter.

Artikeln publicerades online för några dagar sedan och kan nås genom www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26607785 

Lovande behandlingsmetoder för epilepsipatienter

CombiGene har genom att kombinera framsteg inom neurovetenskap och modern genteknik utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Bolaget fokuserar i dagsläget på att vidareutveckla denna behandlingsmetod så att den kan komma epilepsipatienter tillgodo. Enligt styrelsens bedömning har emellertid CombiGenes behandlingsmetod potential att utvecklas så att den kan användas även mot andra hjärnrelaterade sjukdomar.