Miris AB

Publiceringen av Miris Holding AB's bokslutskommuniké framskjuten

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 16:29 CET

(Aktietorget: MIR)

Publiceringen av Miris Holding AB's bokslutskommuniké framskjuten p.g.a. sjukdom. Publicering kommer att ske 2007-02-28.

För ytterligare information kontakta:
Tony Malmström
VD, Miris Holding AB
Telefon: 018-14 69 07
E-post: miris@miris.se
Hemsida: www.miris.se

2007-02-22

Miris Holding AB är moderbolag till det helägda dotterbolaget Miris AB. All rörelsedrivande verksamhet sker i dotterbolaget Miris AB. Miris utvecklar, tillverkar och säljer analysinstrument som används för analys av vätskor. I första hand fokuserar Miris på instrument för analys av mjölk på tre strategiskt utvalda marknader; Indien, Kina och Turkiet.