Stora Enso AB

Publiceringsdatum för Stora Ensos finansiella information 2004

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2003 13:02 CEST

Stora Enso Oyj publicerar tre delårsrapporter under 2004.

Publiceringsdatum för den finansiella informationen 2004:

4 februari 2004 Bokslutskommuniké för 2003
28 april 2004 Delårsrapport januari - mars 2004
28 juli 2004 Delårsrapport januari - juni 2004
27 oktober 2004 Delårsrapport januari - september 2004

För ytterligare information, v g kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications,
tel +358 2046 21242

Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2002 uppgick till 12,8 miljarder EUR. Koncernen har cirka 42 500 anställda i mer än 40 länder på fem kontinenter och en årlig produktionskapacitet på 15 miljoner ton papper och kartong. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.