Stora Enso AB

Publiceringsdatum för Stora Ensos finansiella information och ordinarie bolagsstämma 2005

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 10:48 CEST

Stora Enso Oyj publicerar tre delårsrapporter under 2005.

Publiceringsdatum för den finansiella informationen 2005:

3 februari 2005 Bokslutskommuniké för 2004
27 april 2005 Delårsrapport januari - mars 2005
27 juli 2005 Delårsrapport januari - juni 2005
27 oktober 2005 Delårsrapport januari - september 2005


Stora Enso Oyj:s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 22 mars 2005.


För ytterligare information, v g kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, Vice President, Investor Relations and Financial Communications, tel +358 2046 21242


Stora Enso är en integrerad skogsindustrikoncern med tillverkning av tryck- och finpapper, förpackningskartong och träprodukter. Inom dessa områden har koncernen en världsledande marknadsposition. Stora Ensos omsättning under 2003 uppgick till 12,2 miljarder EUR. Koncernen har cirka 44 000 anställda i mer än 40 länder i fem världsdelar och en årlig produktionskapacitet på 15,7 miljoner ton papper och kartong samt 7,4 miljoner m3 sågade träprodukter, varav 2,8 miljoner m3 vidareförädlade produkter. Stora Ensos aktier är noterade i Helsingfors, Stockholm och New York.
Stora Enso Oyj