Fredrika Bremer Förbundet

Publikrekord till femte Apelrydsseminariet

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2013 14:24 CEST

Det femte Apelrydsseminariet undersöker mod och jämställdhet. Vad är mod för dig? Vi vill vidga begreppet ytterligare och diskutera modet att öppna för nya tankar, nya kunskaper och sammanhang. Vi vill sätta ihop den lilla och den stora världens mod. 

Varför går det så trögt att förändra till jämställdhet? Diskussion om dagsläget mellan två unga men redan ärrade jämställdhetsaktivister. FD Maria Hemström Hemmingsson, huvudsekreterare i Delegationen för jämställdhet i arbetslivet och FD Fredrik Bondestam, som lett förändringsarbete på Räddningsverket, DO och Karolinska Institutet m.fl. 

Om modet att TÄNKA. Lena Andersson, författare och skribent. 

De modiga feministerna. Stig-Björn Ljunggren är statsvetare och debattör som hävdar att feminismen är en folkrörelse. Gertrud Åström, ordförande i Sveriges Kvinnolobby, utmanar ständigt och nu planerar hon en Nordisk kvinnokonferens. Claes Borgström, Sveriges jämställdhetsombudsman 2000-2007. Lars Jalmert, professor emeritus och fortfarande feminist. 

Mod att vara pappa på riktigt. Fredrik Erixon är ekonomen och entreprenören bakom tankesmedjan ECIPE i Bryssel, av Financial Times värderad som en av mest inflytelserika. Och aktiv pappa till sina två söner i Uppsala. 

Att stiga fram och bli chef – krävs det mod för det? Tre kvinnor som både vågat och lyckats delar med sig av sina erfarenheter. Professor Carin Holmquist, som innehar Stefan Perssons professur i entreprenörskap vid Handelshögskolan i Stockholm. Christina Knight, communicative director, Indigo och författare till Mad Women – A Herstory of Advertising. Carina Lundberg Markow, ägaransvarig hos Folksam. Samtalsledare Lena Apler, VD Collector. 

Pionjär i film. Ingela Romare var den första kvinna som utbildades vid Svenska Filminstitutets skola. Vi ser hennes dokumentär Ro i utbrändhetens tid

Modiga tankar för dagen. Kerstin Vinterhed, journalist och präst 

Att skriva i motvind. Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet och Svante Nycander, tidigare chefredaktör på Dagens Nyheter samtalar och reflekterar med Barbro Hedvall

Mod- och maktspråk. Finns det ett jämställt språk? Karin Milles är docent i nordiska språk med inriktning på språkpolitiska frågor och Louise Lindfors som är bokförläggare och Fredrika. Bägge lyfter fram språkets betydelse. 

Att stå emot våld. Överste Bo Pellnäs har lång erfarenhet som fredbevarare, bland annat som chef för FN:s observatörsstyrka på Balkan. Eva von Oelreich arbetade många år i Genève för olika FN-organ innan hon blev ordförande i Röda Korset. Aktion 1325 vill ge makt åt världens kvinnor att delta i fredsprocessen. Emma Johansson brinner för sitt uppdrag. 

Kvinnors rätt, en modig sak. Vad vågar en jämställdhetsminister? Maria Arnholm

Framtidssamtal med Stina Oscarson, chef för Radioteatern. Bryt upp, bryt upp – den nya dagen gryr. 

Fredrika Bremer Förbundet arbetar för ett samhälle där kvinnor och män lever i ett kompanjonskap. Där vi delar på ansvaret i hemmet, på arbetet och i samhällslivet. Ett delat ansvar mellan kvinnor och män på chefsbefattningar, i styrelser och på andra håll där makten finns leder till bättre beslut och vi får som individer använda våra inneboende talanger och resurser, oavsett kön. Då mår vi bra och då mår organisationen och samhället bra.