Datainspektionen

PuL ställer krav på arbetsgivare som använder positioneringsteknik

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2006 14:13 CET

Allt fler arbetsgivare använder GPS för att lokalisera firmabilar och anställda. Den som gör det hanterar personuppgifter och måste följa personuppgiftslagen (PuL). Datainspektionen har tagit fram en checklista.

Arbetsgivare som använder lokaliseringsuppgifter från GPS för att övervaka firmans bilar och personal behandlar i allmänhet personuppgifter, och då gäller PuL. Datainspektionen har tagit fram en checklista med elva punkter som visar vilka krav som lagen ställer. En arbetsgivare måste ha bra skäl för att börja använda positioneringsteknik och i förväg specificera ändamålen, alltså varför uppgifter om anställda samlas in. Arbetsgivarens behov av att använda tekniken måste vara tydligt kopplad till företagets verksamhet.

Eftersom det är fråga om integritetsrisker måste arbetsgivaren också tänka igenom hur länge uppgifterna behöver sparas för de bestämda ändamålen och se till att enbart de som behöver uppgifterna kan få tillgång till dem. Det ska också finnas loggar, så att man kan utreda eventuella fel eller obehörig användning. Det är arbetsgivarens ansvar att informera de anställda om vilka regler som gäller.

Om det både finns noga genomtänkta motiv och är förenligt med god sed på arbetsmarknaden, kan det vara tillåtet att använda positioneringsteknik utan arbetstagarens samtycke – men då måste arbetsgivaren uppfylla alla kraven i checklistan.

Checklista:
Positioneringsteknik i arbetslivet (PDF-fil 196 kb)

Elektroniska spår i arbetslivet — positionering av anställda
(En beskrivning av de två huvudsakliga tekniker som används för att positionera anställda (GPS och GSM) samt en gränsdragning mellan personuppgiftslagen (PuL) och lagen om elektronisk kommunikation (EkomL).

För ytterligare information kontakta:
Dataråd Agneta Runmarker, tfn 08-657 61 55
Generaldirektör Göran Gräslund, tfn 08-657 61 57, mobil 070- 822 74 98
Pressekreterare Amina Grill, tfn 08-657 61 43, mobil 070-736 10 80