VÄTE Consulting AB

Pumpar för tömning av septitankar och länsvatten.

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2010 18:45 CET

VÄTE Consulting AB innehar den svenska agenturen på Vogelsangs pumpar för fekalietömning och vattenfyllning. Pumpar för tömning av fritidsbåtars septitankar och länsvatten är en del av detta. Det är med stolthet VÄTE Consulting utnyttjar sin mångåriga erfarenhet för att representera det väletablerade företaget Vogelsang. En bred kunskap inom projektverksamhet och utveckling möter över 70-års erfarenhet av pumpar till industrier, vatten- och reningsverk, jordbruk med mera.

VÄTE Consulting AB erjbuder tre olika pumputföranden för tömning av septitankar, samtliga med en rad tillbehörsalternativ - allt för att möta kundens behov.

Vi kommer att finnas på plats på Båtmässan, Svenska mässan i Göteborg 6-14 februari 2010.
För mer detaljerad information kring verksamheten och produkterna välkomnar vi er till Monter F03:69.

VÄTE Consulting AB
Hornsgatan 103A, 12 tr.
117 28 STOCKHOLM
Sweden