Pupill förlag

Pupill förlag presenterar: Akter av Susann Wilhelmsson En dokumentär diktsamling

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 20:07 CET

Susann Wilhelmssons diktsamling Akter är en hybrid mellan journal, socialvårdsakt och dikt. Den är en berättelse om flickan Maria och hennes första sju år, 1967-74, och om hennes familj, med mamman som är hotellstäderska och pappan expeditör, på Ringgatan, Hermansgatan och sedermera Slussgatan i Malmö. Akter är också en berättelse om psykiatri och socialförvaltningens omhändertaganden av barn.

Boken är indelad i tre akter – ”Maria 1967-71”, ”Fadern 1967-71” och ”Maria 1971-74” där vi möter familjen genom de myndigheter och myndighetspersoner som de under den här tiden var i kontakt med: Socialförvaltningen i Malmö, Barnavårdsmannen, Kriminalpolisen, Hyllstofta Barnhem, Enebackens barnhem, Malmö allmänna sjukhus – Alkoholkliniken, Psykiatriska kliniken, övervakaren, Statens rättsläkarstation, Barnavårdsnämnden.

De vuxnas samtal med myndigheterna refereras i anteckningarna medan Maria och hennes syster talar med mer subtila röster, genom att myndigheterna noterar hur barnen vid olika tillfällen reagerar på de våldsamma omständigheterna, t ex vid inskrivning på barnhemmet, eller hur de agerar i hemmet då övervakaren är på besök. Men barnen ges också röst genom understrykningar, kursiveringar och omtagningar:

72.04.20 telefonsamtal med Marklunda barnhem:
barnen är fina och trivs bra

72.04.24 telefonsamtal med Marklunda barnhem:
modern har besökt barnen
och allt gick väl
man hade varit lite ängslig för Maria
då hon är känslig
men allt hade gått lugnt tillväga

smärtan när du gick
och kom igen

Samtidigt som diktsamlingen handlar om att det tycks lika omöjligt idag som då att se och verkligen förmå hjälpa människor i utsatta situationer, handlar den också i hög grad om språket. Hur människor och deras maktlösa tillstånd beskrivs i byråkratiska mallar och formulär. Men författaren synliggör också glappet mellan då och nu, särskilt i journalpassager om Marias pappa, där orden blivit kvar i dåtiden: ”påfallande elegant klädd” eller ”välvårdad men vissen”. Språket som markör för ett annat samhälle, ett annat liv – hade allting varit annorlunda i den här språktiden?

Susann Wilhelmsson är 43 år, poet och läser till skrivpedagog och bor i Malmö. Är publicerad med dikter i bl.a. Glänta och Tidningen Kulturen. ”Diktsamlingen kom till som ett led i min egen bearbetningsprocess av mitt förflutna. Jag blev inbjuden till Stockholms vanvårdsutredning för att dela min berättelse tillsammans med andra barnhemsbarn, men tackade nej. Jag skrev min egen berättelse.”

För mer information kontakta författaren, susann.wilhelmsson@tele2.se,
eller Pupill förlag, kontakt@pupill.se, 0768-588 681 (Isabell Dahlberg, pressansvarig)

Pupill förlag (pupillforlag.se) ger ut eböcker till iPhone, Android, läsplatta eller dator. Sedan starten i september 2010 har Pupill förlag publicerat ca 50 titlar.