Läckeby Water Group

Purac lanserar ny biogasteknik i ”svensk” ekostad i Kina

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2010 10:29 CET

Purac i Lund, som ingår i miljöteknikföretaget Läckeby Water, har fått en order till en ”svensk” ekostad som byggs i Kina. Ordern avser en anläggning för en ny reningsprocess som ska fungera som modell vid byggandet av ekostaden. I processen omvandlas avloppsvatten och matavfall direkt till biogas och gödningsämnen.

Den kinesiska ekostaden heter Caofeidian och ska byggas utanför staden Tangshan, 20 mil öster om Peking. Staden byggs för 600 000 invånare och ska bli en förebild för hållbart stadsbyggande i Kina. Sverige har en central roll vid projektering och byggande sedan regeringen tecknat en avsiktsförklaring med Tangshans myndigheter om samarbete.

Puracs demonstrationsanläggning består av ett mindre avloppsreningsverk, som ska rena avloppsvattnet från 12 000 personer på ett mer energi- och kostnadseffektivt sätt.

Avloppsvattnet separeras i så kallat svartvatten och gråvatten.
Svartvattnet består av toalettvatten samt matavfall, som malts ned till små partiklar i en inbyggd avfallskvarn under diskhon i köket. Härigenom reduceras även mängden sopor.

I reningsverket behandlas svartvattnet direkt, varvid näringsämnena omvandlas till biogas. Biogasen kan sedan renas och användas till fordonsbränsle.

Processen ger mer biogas och förbrukar mindre elenergi än konventionella reningsprocesser. Restprodukten består av ett näringskoncentrat som ska användas inom jordbruket.

Gråvattnet, det mindre förorenade avloppsvattnet från dusch och tvätt, renas för bevattning av jordbruksmark och gräsmattor. Det kan även återvinnas till processvatten till industrin.

- Det här är en ny tillämpning av teknik som provats i liten skala i Hammarby sjöstad i Stockholm. Vi ska nu visa att den är lämplig vid byggandet av reningsverk i kinesiska ekostäder, säger Sören Gotthardsson, chef för affärsutveckling på Purac.

Ordervärdet för Purac är 22 miljoner kronor. Tillväxtverket har bidragit med 3 miljoner kronor till uppförandet av anläggningen.

I nästa etapp byggs en större reningsanläggning för 150 000 invånare i ekostaden. Avsikten är att använda samma teknik.
- På sikt kan det bli stora order för oss, säger Sören Gotthardsson.

120-200 miljarder kronor ska investeras i Caofeidian. Konsultföretaget Sweco har gjort en detaljplan över de första tolv kvadratkilometrarna. Den innehåller infrastruktur, inklusive kollektivtrafiksystem, samt bostäder, butiker, kontor och skolor.


För mer information kontakta:
Sören Gotthardsson, chef för affärsutveckling Purac
Tel: 046-19 19 87
Mobil: 070-839 40 87
sg@purac.se

 

Om Purac
Purac är en division inom Läckeby Water Group, en privatägd svensk koncern som erbjuder entreprenader, produkter och service för vattenrening och biogasproduktion.
Läckeby Water Group är etablerat i tre världsdelar och har genomfört entreprenader i 70 länder över hela världen. Koncernen har huvudkontor i Lund, har cirka 190 anställda och omsatte cirka 700 miljoner kronor 2009. Största ägare är KF Invest.
Mer information: www.lackebywater.se