scan coin

Push Development köper in sig i Systematiska Fonder

Pressmeddelande   •   Sep 05, 2003 09:35 CEST

Push Development AB (publ) har förvärvat 15 procent i Systematiska Fonder AB. Engagemanget i bolaget är långsiktigt och Push Development ska aktivt gå in och hjälpa Systematiska Fonder med bland annat marknadsutveckling.

Systematiska Fonder bedriver sedan mars i år systematisk kapitalförvaltning på den svenska aktiemarknaden och säljer fondandelar i fyra olika regionala fonder.

Den systematiska förvaltningen bygger på AMDT, Asset Management Decison Tool, som Systematiska Fonder har exklusiv rätt att använda i Sverige. Systemet är helautomatiserat och mäter volatilitet eller marknadens reaktioner varje sekund, utan att analysera bakomliggande orsaker, och ger investeringsbeslut utifrån denna information. Det här betyder att Systematiska Fonder inte behöver någon personal för att analysera händelser, rapporter eller nyheter.

Franco Fedeli är delägare och styrelseordförande i Systematiska Fonder och den operativa verksamheten leds av VD Peter Hagerman, med 20 års erfarenhet från finansbranschen.

- Systematisk kapitalförvaltning är en modern typ av förvaltning som kommer att revolutionera kapitalmarknaden. Systematiska Fonder har dessutom en mycket attraktiv affärsmodell där företaget inte tar några fasta avgifter av sina kunder utan enbart del av den faktiska avkastningen. Vi tror därför mycket på bolaget och Push kan bidra till en gynnsam utveckling genom att aktivera sälj- och marknadsföringsprocessen, säger Thomas Örwén, VD för Push Development AB.

Kapitalförvaltning med AMDT har använts i Sverige sedan april 2000 med övertygande resultat. Sedan Systematiska Fonder startade i mars 2003 uppgår realiserad avkastning till och med augusti till 38 procent.

Systematiska Fonder AB är ett fondbolag under Finansinspektionens tillsyn och förvärvet kräver inspektionens godkännande.

Frågor besvaras av VD Thomas Örwén 0708-699 572. Mer information finns på www.pushdevelopment.com.

Stockholm den 5 september 2003
Styrelsen för Push Development AB (publ)